Søk SFO før 15. mars

Foreldre kan nå søke SFO-plass for barn for skoleåret som begynner høsten 2020.

SFO.jpg

(Foto: Anders Martinsen fotografer)

Tilbudet om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid gjelder for alle elever fra 1. til 4. trinn. Elever med særskilte behov får tilbud om SFO til og med 10. trinn.

Det er anledning til å søke om SFO-plass hele året. Men for å lette skolenes planlegging av neste skoleår, er det fint om foreldrene søker plass innen 15. mars.

Foreldre logger seg inn på Foreldreportalen med BankID eller BankID på mobil for å søke.

Foreldreportalen

Hvis du ønsker hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet, kan du kontakte ansatte i innbyggertorget på Nodeland, Tangvall og i Rådhuskvartalet.

Innbyggertorget

Fra høsten 2020 vil en hel plass i SFO koste 3229 kroner i måneden.  

Samtidig innføres det gradert betaling. Husholdninger med lavere skattbar inntekt enn 500 0000 kroner skal betale fra null til maksimalt 2570 kroner i måneden.

Mer om SFO

Detaljer vedtas før høsten

Det er bystyret som skal vedta vedtektene for SFO. Forslaget til nye vedtekter er på høring til styrer eller samarbeidsutvalg ved barneskolene, kommunalt foreldreutvalg og arbeidstakerorganisasjonene. De kan komme med innspill fram til 25. mars.

Etter det, kommer oppvekstdirektøren med sitt endelige forslag til nye vedtekter. Vedtektene som bystyret skal vedta før høsten, gjelder fra skoleåret 2020/21.

Forslag til nye vedtekter fra høsten 2020 og vedtekter som gjelder fram til høsten 2020.