Smitteverntiltak i kollektivtrafikken

AKT i samråd med kommuneoverlegen i Kristiansand kommune presiserer reiseråd for kollektivtrafikken. Hensikten er å begrense smitterisiko.

Akt smittevernstiltak.JPG

Illustrasjonsfoto: AKT

I samråd med kommuneoverlegen i Kristiansand kommune, vil Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) presisere reiserådene for kollektivtrafikken.

Hensikten er å begrense smitterisiko.

Føler du deg syk? Ikke reis kollektivt.
• Vask og sprit hendene jevnlig.
• Host/nys i papir eller i albuekroken.
• Vurder reisebehovet og ikke reis kollektivt om du ikke må.
• Vent på neste avgang dersom det er trangt på bussen.
• Bruk sitteplassene. Det er tillatt å sitte skulder ved skulder.
• Unngå bruk av ståplasser og ta neste avgang om bussen er full.
• Skoleelever prioriteres ved trengsel og kapasitetsutfordringer.

• Skoleskyss: Elever oppfordres til å gå, sykle eller bli kjørt.