Slik kan du påvirke arealstrategien

Frem til 29. juni er kommuneplanforslaget ‘Sterkere sammen – Kristiansand mot 2030’ ute på høring. I forslaget finner du et kapittel om arealstrategi, forløperen til arealdelen av kommuneplanen vår.

Marit Eik

Marit Eik (foto: Kristin Wallem Timenes)

– Mange synes arealstrategi høres komplisert ut, men det handler rett og slett om hvor og hvordan vi skal utvikle byen og lokalsamfunnene våre, forklarer planrådgiver Marit Eik som har vært by- og stedsutvikling sin representant i prosjektgruppa.

Arealstrategi er i praksis en forlengelse av målene og strategiene i kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen er kommunens strategi for å møte fremtidens utfordringer, altså hvilket samfunn vi ønsker at Kristiansand skal være.

– Når samfunnsdelen og arealstrategien er vedtatt skal vi utarbeide selve arealdelen av kommuneplanen. Det betyr at vi skal legge konkrete planer for hvordan kommunen vår skal være de neste årene og hvordan arealene skal utnyttes best mulig for innbyggerne våre, supplerer Jan Erik Lindjord, leder for areal og transportenheten i Kristiansand kommune. Han har hatt det faglige ansvaret for arbeidet med arealstrategien i prosjektgruppa.

Jan erik Lindjord_bibliotek.jpg

Jan Erik Lindjord

Prinsipper for utviklingen

Prinsippene for senter- og stedsutvikling i den nye kommunen er blant annet god tilgjengelighet mellom boliger, tjenester og møteplasser, reduserte klimagassutslipp og et mer inkluderende og aldersvennlig samfunn. I tillegg skal landbruksarealer og naturområder med vann og sjø sikres, slik at man oppnår det som kalles «helsefremmende byutvikling» samtidig som man ivaretar naturmangfold. Kristiansand skal dessuten ha levende sentre og fortsatt være en regional drivkraft med viktig kompetanse.

– Skal alt skje i Kvadraturen heretter?

– Nei, det er slett ikke slik at alt skal skje Kvadraturen, understreker Eik. – Vi skal også videreutvikle de gamle kommunesentrene som Tangvall og Nodeland, og andre eksisterende bydelssentre – for eksempel Vågsbygd, Strømme og Rona og de mange lokale stedene i kommunen. Strategien foreslår å utvikle Strømme og Rona til Randesund bydelssenter. Vi legger opp til å utvikle flere lokale steder nå enn det vi gjorde i de gamle tre kommunene.

 

Kart Kristiansand kommune 150620.jpg

Prinsippskisse for senter- og transportutvikling

Lokal identitet

– Vi er opptatt av å ta vare på lokal identitet og kvalitet og utvikle områder slik at de blir gode møteplasser for folk. Det betyr at steder må utvikles forskjellig. Finsland er forskjellig fra Flekkerøy, akkurat som Tangvall er forskjellig fra Strømme, understreker Eik.
Arealstrategien som foreslås i planen ‘Sterkere sammen – Kristiansand mot 2030’ legger opp til at arbeidsplasser som har mange ansatte eller mange besøkende bør ligge nært opp mot senterområdene.

– Store handels- eller publikumsrettede tjenester bør ligge slik at flest mulig kan sykle, gå eller reise kollektivt, det samme gjelder store arbeidsplasser, utdyper Lindjord. – Da kan folk med letthet sykle eller gå til jobb eller daglige gjøremål. Dette er bra både for miljøet og folkehelsen.

Maks ti minutter

Med den senter- og stedsutvikling som foreslås nå, blir det mulig for omtrent 40% av befolkningen å gå maks ti minutter til nærmeste lokal- eller bydelssenter. Omtrent 90% har mulighet til å sykle maks ti minutter til nærmeste lokalsenter og/eller bydelssenter. Kort fortalt er den nye planen mindre sentraliserende enn de gamle kommuneplanene var.

– Hva med næringsparker?

– Strategien vår er at vi fortsatt ønsker noen store næringsparkområder. Men arbeidsplasser som er avhengige av tungtransport, som for eksempel store lastebiler, bør ligge lengre fra der folk bor, og rendyrkes som næringsområder, forklarer Lindjord. – Dette handler også om å verne store næringsområder, slik at de har den plassen de trenger til å drive sin virksomhet.

Få hverdagen til å gå opp

God arealstrategi og god samfunnsutvikling handler mye om å få hverdagen til å gå opp for innbyggerne. Det skal være lett å ta seg frem til fots, på sykkel eller via kollektivtransport der folk bor eller der de jobber. Folk som ikke har bil skal kunne klare seg mest mulig selv uten å være avhengig av å bli kjørt frem og tilbake, og utviklingen av senter og steder skal sikre universell tilgjengelighet, tilrettelegge for flerbruk og møter på tvers av generasjoner.

Vil du vite mer?

Ved å følge den digitale live-sendingen vår torsdag 18. juni klokka 13-14 kan du få vite mer om de foreslåtte retningene for den nye kommunen. I sendingen blir planforslaget presentert av ordfører Jan Oddvar Skisland, strategisjef Lukas Wedemeyer og planrådgiver Marit Eik. Det blir også mulighet for å stille spørsmål digitalt.

Les mer om programmet, deltakerne og innholdet i sendingen her.

Her finner du lenke til selve live-sendingen.

Du rekker fortsatt å si din mening

Planutkastet er på høring frem til 29. juni, så du kan fortsatt rekke å si din mening.

Her kan du se planen i sin helhet og lese mer om hvordan du kan komme med dine innspill.

Kontaktpersoner for media:

Marit Eik, planrådgiver, mobil.: 464 23 416, e-post: marit.eik@kristiansand.kommune.no

Jan Erik Lindjord, leder for areal og transportenheten, mobil.: 934 38 767, e-post: jan.erik.lindjord@kristiansand.kommune.no