Skolestart i Kristiansand kommune

Vi ønsker alle velkommen til skolestart i Kristiansand mandag 17. august 2020.

Smittevern opprettholdes

Denne høsten planlegger skolene for en mer normal hverdag. Det betyr blant annet at hele skoleklasser kan være samlet og at alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinær skoledag. Samtidig blir smittevernet opprettholdt, med for eksempel å holde avstand, ha god hånd- og hoste-hygiene og ved at syke barn eller ansatte ikke er på skolen eller SFO.

Her er informasjon om skoleruta og lenke til de enkelte skolenes sider. Her finner du også informasjon om oppstart og korona-situasjonen.