Signerer intensjonsavtale om fremtidsrettet journalløsning

Kristiansand kommune er en av flere Sørlandskommuner som har signert en intensjonsavtale om å være med i Akson-prosjektet, et statlig og kommunalt prosjekt som arbeider for å etablere én felles nasjonal pasientjournalløsning for norske kommuner.

Ordfører Jan Oddvar Skisland og koordinator Morten Lauknes 

Akson beskrives av KS som «et stort steg nærmere én innbygger, én journal». Prosjektet skal også gi løsninger for helhetlig samhandling som knytter helse-Norge bedre sammen. Målet er tryggere og bedre helsetjenester.

Agder i front

Regjeringens mål er at kommuner som til sammen representerer over halvparten av innbyggerne utenfor Midt-Norge signerer en intensjonserklæring før 1. juli 2020. Signeringen viser kommunenes støtte og intensjon om deltakelse i det videre arbeidet.

– Vi kan ikke la gårsdagens pasientjournalsystem løse morgendagens behov i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, slår ordføreren i Kristiansand Jan Oddvar Skisland fast. – Vi ønsker med dette å signalisere at vi både er opptatt av å gi innbyggerne våre bedre og tryggere helsetjenester, samtidig som vi ønsker å ligge i front når det gjelder den digitale utviklingen.

Et kvantesprang

Også Morten Lauknes er opptatt av fordelene man kan oppnå gjennom dette nasjonale samarbeidet. Han er prosjektleder i Kristiansand kommune og koordinator for Agderbidraget inn i forprosjektet til Akson.

– Akson vil gi innbyggere trygghet og bedre helsetjenester, sier han. – Et konkret eksempel er gevinsten for pasientene som slipper å fortelle sin historie om og om igjen til forskjellige medisinske instanser. Ved hjelp av morgendagens digitale løsninger kan relevant medisinsk informasjon ligge tilgjengelig i én og samme pasientjournal. Dette vil være et kvantesprang både for pasient og medisinsk personell.

Økt kvalitet og redusert tidsbruk

Allerede i 2012 slo en Stortingsmelding fast behovet for én innbygger – én journal. De viktigste grunnene til å innføre Akson er økt kvalitet og redusert tidsbruk. Ikke minst vil enkel tilgang til korrekt og oppdatert pasientinformasjon redusere antall feil-behandlinger, feilmedisinering og mangelfulle tjenester.

Direktør for samfunn og innovasjon, Wenche P. Dehli

– Å flikke videre på dagens utdaterte løsninger er ikke et reelt alternativ. Det blir både dyrere og dårligere, understreker Wenche P. Dehli, direktør for samhandling og innovasjon i Kristiansand kommune. – Akson er alternativet som best ivaretar behovene og er mest samfunnsøkonomisk lønnsomt, og derfor er det viktig for oss på Sørlandet å være i front i det videre arbeidet.

Kontaktpersoner for media:

Jan Oddvar Skisland, ordfører
Mobil.: 982 87 900
E-post: Jan.Oddvar.Skisland@kristiansand.kommune.no

Wenche P. Dehli, direktør, samhandling og innovasjon
Mobil.: 952 93 926
E-post: Wenche.P.Dehli@kristiansand.kommune.no

Morten Lauknes, prosjektleder Kristiansand kommune/koordinator opp mot Akson-prosjektet
Mobil: 480 27 604
E-post: Morten.Lauknes@kristiansand.kommune.no