Setter Norge på kartet med «En by for alle»

Tirsdag 2. juni bidro Kristiansand på et direktesendt webinar med Nordic Safe Cities, et internasjonalt kriminalitets-forebyggende nettverk som byen vår er en sentral del av.

– Vårt bidrag i webinaret fokuserte på Kristiansands strategiske arbeid med «En by for alle», et arbeid som fokuserer på mangfold og inkludering, i tillegg til forebygging av hat-kriminalitet og diskriminering av minoriteter, forklarer Johanne Marie Benitez Nilsen, rådgiver for kriminalitetsforebygging.

Benitez Nilsen og Ole Hortemo.JPG   

Politistasjonssjef Ole Hortemo og Johanne Marie Benitez Nilsen i hyggelig passiar før sendingen

Ledende 

Kristiansand har hatt en aktiv rolle i nettverket Nordic Safe Cities siden helt det ble etablert i 2015. I dag består Nordic Safe Cities av 19 medlemsbyer i fem nordiske land: 

Skjermbilde.PNG

– Kristiansand har jobbet strategisk med forebygging i flere år, forklarer Benitez Nilsen. – Vi har tre rådgiverstillinger som jobber konkret med forebygging, inkludering og kulturell forståelse, og vi har politisk vedtatte strategier som gjør at vi satser mye på dette arbeidet. Noe av grunnen til at vi i Kristiansand har hatt stor fremgang i arbeidet er måten vi har samarbeidet med flere instanser på, og ikke minst det at vi har en god dialog med det internasjonale miljøet i området.   

Deltok på direkten 

Bilde fra sendingen.JPG

Hortemo og Urfjell under direktesendingen

Politistasjonssjef Ole Hortemo og direktør for kultur og innbyggerdialog i Kristiansand kommune, Torbjørn Urfjell, deltok i direktesendingen.

De snakket om hvordan Kristiansand jobber med kriminalitetsforebyggende tiltak. I tillegg ble det vist en film om «En by for alle» og det forebyggende arbeidet som drives både i kommunen og i samarbeid med politiet.   

Her finner du mer om inkluderingsstrategien.

Se filmen her:   

– Vi har hatt et langt og tett samarbeid med det muslimske samfunn i Kristiansand. Vi har erfart hvor viktig det er å ha gode relasjoner til hverandre, ikke minst når det oppstår utfordrende situasjoner, slik det gjorde høsten 2019 i forbindelse med forsøket på koranbrenning, understreker Hortemo.  

På spørsmål om hva han kunne ønske seg fra sentrale myndigheter dersom han fikk ett ønske oppfylt svarte Hortemo: – Vi ønsker mer opplæring i flerkulturell kommunikasjon, slik at vi blir bedre på å møte kulturelle grupper og bygge gode relasjoner og nettverk.

Han understreket at politiet både trenger opplæring om det enkelte land og kunnskap om hvordan man best kommuniserer med folk fra forskjellige kulturer.  

Viktig med «vi» og «oss» 

Urfjell slo fast hvor viktig det er for alle å kjenne at de er en del av samfunnet, og en del av «vi» og «oss».  – Kristiansand skal være en by for alle. Dersom innbyggerne kjenner seg sett, trygge og inkludert er det lettere å ta del i samfunnet. Det er også enklere å forhindre kriminalitet.    

Han er opptatt av å få innbyggerne involvert: – Det er ikke nok med budsjetter og profesjonelle ansatte. Vi må menneskeliggjøre det å jobbe med innbyggere, og vi må få innbyggerne til å samarbeide med oss i kommunen og komme med ideer og innspill.  

Safe Cities Blueprint 

I starten av seminaret ble publikasjonen «Safe Cities Blueprint» presentert. Publikasjonen inneholder innsikt fra 19 nordiske byer om hvordan den enkelte by jobber med kriminalitetsforebyggende arbeid, og særlig i forbindelse med vold og hatefulle ytringer.   

Deltakerne i webinaret presenterte noen av de viktigste utfordringene de står overfor og trender innen kriminalforebyggende arbeid fra de nordiske landene gjennom korte online-presentasjoner.   

Kriminalitetsforebyggende eksperter var samlet i et studio i København for å diskutere temaene og motta spørsmål fra deltakerne som fulgte sendingen direkte.  

Du kan lese publikasjonen her