Sentral i bærekraftnettverket

26. mai ble bærekraftnettverket av 12 norske kommuner og fylkeskommuner etablert. Kristiansand er en av de fem kommunene som leder nettverket som skal hjelpe kommunal sektor å nå FNs bærekraftmål.

– Dette er et særdeles spennende og fremtidsrettet arbeid som vi i Kristiansand får være en viktig drivkraft i, understreker strategisjef Lukas Wedemeyer som representerer Kristiansand inn i arbeidet sammen med direktør for samfunn og innovasjon, Wenche P. Dehli.

– Vi vil samarbeide nasjonalt og handle lokalt.  Det handler altså om hvordan hele samfunnet kan bli med på den utviklingen som må til for at verden skal bli bærekraftig. 

Lukas Wedemeyer_strategisjef Kristiansand kommune.jpg

Lukas Wedemeyer

Lokal involvering 

Nettverksarbeidet vil bli synlig gjennom lokale utviklingsprosjekt, involvering av innbyggere, samarbeid med næringslivet og lokale prioriteringer som setter sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft høyere på dagsorden.     

Regjerningen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål skal danne grunnlaget for bærekraftig samfunnsutvikling i Norge. Dette innebærer blant annet at offentlig innsats og virkemiddelbruk må samordnes bedre for å nå målene.   

3840x2160_Kristiansand_Odderøya.jpg

Høsten 2019 arrangerte Kristiansand kommune en nattevandring i samarbeid med Norad med fokus på bærekraftsmålene. Foto: Norad

Her kan du lese mer om dette arbeidet: 

Pressemelding fra KS

Kommunesektorens løft for bærekraft

Her kan du se hva bærekraftsmålene er

Symbolsk nål

– Mange lurer på hvorfor så mange politikere og profilerte personer går rundt med en fargerik rund nål på dressjakka si. Det er rett og slett en nål som symboliserer FNs bærekraftsmål. Nåla gir oss et større perspektiv utover våre landegrenser, forklarer Wedemeyer.  

Wenche P. Dehli

– Alle må med for å lykkes, understreker Dehli. – Målene betyr små og store endringer i hverdagen til ansatte og innbyggere. Bærekraftsnålen er en påminnelse om at hver enkelt utgjør en forskjell. Vi bærer den med stolthet her i kommunen.