13 rumenske borgere som forlot Kristiansand mandag kveld melder at de nå er kommet hjem til Romania etter å ha kjørt gjennom en rekke europeiske land.

Nødovernatting

I Kristiansand har eøs-borgere uten evne til å skaffe egen bolig hatt et tilbud om nødovernatting gjennom vinteren i regi av Frelsesarmeen og Røde Kors.

13 rumenske borgere har den siste tiden benyttet denne overnattingen og ved innføringen av ulike koronatiltak har kommunen pekt på at alle skal befinne seg i sine egne hjemkommuner.

Kristiansand kommune har vært i dialog med de som har benyttet nødovernattingen. Mandag kveld var alle klare til å dra hjem og ønsket å dra i egne kjøretøy. Kristiansand kommune har bistått med økonomisk bidrag til å hjelpe med mat og kostnader på reisen i størrelsesorden  rundt 2 400 kr per reisende.

Tilbud avviklet

Etter at de 13 overnattende dro, så ble nødovernattingen avviklet.

Å kjøre gjennom Europa i disse dager er ikke enkelt med mange stengte grenser, men de som reiste har meldt tilbake gjennom de som har bistått med nødovernattingen at de nå har kommet trygt hjem til Romania der det også er store utfordringer i disse dager.

Kontakt for media

Torbjørn Urfjell
Direktør kultur og innbyggerdialog
Telefon 901 81 476