Resultater fra boligundersøkelsen

1 892 innbyggere svarte på boligundersøkelsen for tidligere Søgne og Songdalen kommuner. Undersøkelsen ble sendt ut via SMS i februar i år.

Prosjektgruppa som har jobbet med boligundersøkelsen i Kristiansand kommune: bak fra venstre: Per Gunnar Uberg og Michael Froentjes, fra statistikk og analyse, Thor Skjevrak, tidligere kommuneplanlegger i Songdalen kommune, Vibeke Wold Sunde, tidligere fagleder for plan i Søgne kommune og prosjektleder Line Baasland.

Undersøkelsen ble sendt ut til cirka 10 000 innbygger i de to tidligere kommunene. Tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i Kristiansand i 2018.

Nå foreligger rapporten fra undersøkelsen Kantar gjennomførte på vegne av Kristiansand kommune.

Om rapporten  

Rapporten beskriver boligsituasjonen i Søgne og Songdalen, sett fra befolkningens side, og sammenligner med tilsvarende situasjon i Kristiansand i 2018. Vurderingene er delt etter kjønn, alder og bosted.

Undersøkelsen har sett på hvor innbyggerne ønsker å bo, hvilke boligtyper de foretrekker, hvilke kvaliteter og funksjoner som er viktige eller ikke viktige i nærområdet, og hvor lang avstand som er akseptabelt til dagligvarebutikk, skole eller arbeidsplass.  

Rapporten ser på likheter og ulikheter mellom Søgne, Songdalen og Kristiansand. Det er funnet mange likhetstrekk mellom de tre gamle kommunene, men også noen ulikheter. Det er også noen ulikheter mellom områder i Søgne og Songdalen.    

God respons

– Vi er veldig godt fornøyd med responsen på undersøkelsen. Svarprosenten (omtrent 20 %) er høyere enn forventet og jeg vil takke alle som tok seg tid til å svare, sier prosjektleder Line Baasland.

– Denne rapporten, sammen med rapporten fra Kristiansand i 2018, gir oss et godt innspill for videre planlegging av arealpolitikk, boligprogram og utvikling av boliger. Noen av resultatene er bekreftelser på våre antakelser og andre gir oss forsterkede innspill til planlegging i bestemte retninger.

Rapporten ble presentert for politikerne i formannsskapsmøtet onsdag 10. juni.

Her kan du lese presentasjonen fra møtet.

Her kan du lese hele rapporten