Rådhusene på Tangvall og Nodeland

Lurer du på hva de tidligere rådhusene på Tangvall og Nodeland inneholder?  Her får du en oversikt over hva du nå finner av tjenester i byggene.

Irene_Seljenes_og_Aslaug_Bakke.jpg

Irene Seljenes (t.v.) ved innbyggertorget på Tangvall i samtale med innbygger Aslaug Bakke.

Etter kommunesammenslåingen har de tidligere rådhusene delvis fått nytt innhold. Men de to mest etterspurte tjenestene, servicetorg og bibliotek, er fortsatt på plass begge steder. Dessuten heter det ikke lenger servicetorg, men innbyggertorg.  

Kommunens innbyggertorg

Innbyggertorg er et sted der du kan møte kommunens ansatte og få råd og veiledning om våre tjenester.  

Målet er at du som innbygger skal ha én plass å henvende deg for å få svar på nesten alt av kommunale tjenester. For eksempel kan du få hjelp til å finne skjema og fylle ut søknader til diverse tjenester. Her finner du oversikt over kommunens søknadsskjema.    

Nav

Nav finner du også i innbyggertorgene. Tidligere holdt de til i egne lokaler, men er nå en del av tjenestetilbudet på Nodeland og Tangvall.

NAV kan hjelpe deg med alt fra å fylle ut meldekort, økonomisk nødhjelp, og til å søke på diverse tjenester og tilskudd.

Ønsker du å ordne dette selv, finner du alt du trenger av informasjon på nett hos Nav.

Bibliotekene

Begge bibliotekene finner du i samme lokaler som tidligere med alle sine tilbud og tjenester. Her får du hjelp og veiledning til å finne bøker, søke opp informasjon på nett, samt skrive ut dokumenter. Du kan også lese aviser og tidsskrifter.

Du finner informasjon om bibliotekets tjenester på den felles nettsiden til bibliotekene i kommunen. Vi gjør oppmerksom på at nettsiden nylig ble utsatt for et hackerangrep og at det nå jobbes med å få på plass en ny side. I mellomtiden finner du lenker til åpningstider, søk og reservasjoner, mellom annet.  

Ønsker du å følge med på hva som skjer på bibliotekene på Nodeland og Tangvall, anbefaler vi å følge dem på Facebook:

Elevombudet

Elevombudet har drop-in tid på alle rådhusene i kommunen.

Elevombudet arbeider for barn og unges rett til å ha det trygt og godt på skolen sin. Ombudet er uavhengig av skole- og kommuneadministrasjonen. Hun er tilgjengelig for alle elever og foresatte som har behov for det.

Her kan du lese mer om elevombudet og når hun har drop-in tid.

Livsmestring

Livsmestring har drop-in tjeneste hver mandag både på Nodeland og Tangvall.

Her kan du lese mer om tilbudet. Tidspunkt for drop-in på Nodeland og Tangvall står i kontaktboksen nederst på siden.

Hva er forskjellig i de to byggene?  

Tangvall

På Tangvall har Frivilligsentralen flyttet inn på rådhuset. Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet – noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.  

Les mer om å bli frivillig her. 

Nodeland har også Frivilligsentral, men den ligger på Noden, rett over veien for det tidligere rådhuset.

På Tangvall har flere administrative tjenester som regnskap, lønn, innkjøp og lærlingekontor flyttet inn på huset.  

Byggesak har hatt en pause fra innbyggertorget på Tangvall grunnet covid-19. De kommer tilbake, men det er foreløpig noe uklart når de skjer.

De er tilgjengelige via telefon 38 07 50 00 eller e-post post.byutvikling@kristiansand.kommune.no   

Nodeland

innbyggertorg Nodeland Gunhild.jpg

Gunhild Kristiansen (t.v.) slår av en hyggelig prat med kollega Gerda Marie Kostøl Froland på innbyggertorget på Nodeland.

I tillegg til innbyggertorg og bibliotek har familiens hus vest tilhold på Nodeland. De er ett av fem familiens hus i Kristiansand kommune og dekker omtrent det samme området som de tidligere Søgne og Songdalen kommuner gjorde. Familiens hus på Nodeland holder til i flotte nyrenoverte lokaler og tilbyr en rekke familietjenester:     

Her finner du mer informasjon om familiens hus i Kristiansand kommune.