Presthåla er første stopp i STEDSFORTELLINGER

Presthåla på Drangsholt har fått en midlertidig attraksjon i form av et utsnittsvindu som er en del av kunstutstillingen STEDSFORTELLINGER.

Ramme og elv_Christina Rasmussen.jpg

Utsnittvinduet (foto: Christina Rasmussen)

Utsnittsvinduet blir plassert i landskapet der STEDSFORTELLINGEN foregår, og stedet er utvalgt etter samtaler med folk lokalt.

STEDSFORTELLINGER er ett av tre kunstprosjekt i SNART Kristiansand som er navnet på paraplyprosjektet for en rekke kunstprosjekter i forbindelse med kommunesammenslåingen. Sandra Norrbin er kunstneren bak STEDSFORTELLINGER.

Utstillingen er både en fysisk, lokal utstilling, og en digital utstilling på stedsfortellinger.no. Innbyggere har blitt invitert til å fortelle stedenes historie fra enkelte områder og nærmiljø i kommunen. Ved å samle inn de små historiene skapes en ny og større historie, som igjen synliggjør folk og mangfoldet av steder i kommunen.

I Presthåla på Drangsholt er et utsnittsvindu plassert i landskapet. Presthåla har gjennom uminnelige tider vært samlingssted for bygda. Kunstner Sandra Norrbin møtte Mia Heilberg og Anne Katrine Solbakken fra Drangsholt & Grødum velforening, Marianne Moi og Tor Punsvik for samtaler om stedet, historien og bygdas utvikling.

– Jeg følte på et sterkt samhold i møtet med folk på Drangsholt. De mange historiene som ble fortalt både fra nåtid og fortid malte et levende bilde av Presthåla, sier Sandra Norrbin.

Kunstner Sandra Norrbin_foto Christina Rasmussen.jpg

Sandra Norrbin (foto: Christina Rasmussen)

Om kunstprosjektet SNART Kristiansand

Kristiansand kommune gjennomførte i samarbeid med International Society Of City And Regional Planners (ISOCARP) og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) workshopen Cool planning og masterklassen Kristiansand dobbel +. Materiale og tanker som ble produsert av unge planleggere og studenter har inspirert til å utvikle prosjektet SNART Kristiansand.

SNART Kristiansand består av tre kunstprosjekter som berører steds- og samfunnsutviklingen i Kristiansand. Prosjektet er igangsatt av Kristiansand kommune og Kulturbyrået Mesén er kurator for prosjektet.

· ENTER – av Signe Solberg og Åsmund Solberg. Dette er en skulpturell og omreisende installasjon inspirert av labyrinten med lydverk som aktiveres av publikum.

· STEDSFORTELLINGER – av Sandra Norrbin. En fysisk og digital utstilling om steder og nærmiljøer i Kristiansand, der lokale innbyggere inviteres til å fortelle stedenes historie.

· URBAN HARVEST – av Ilona Valkonen og i samarbeid med Jo R. Abusland og Pia Eikaas. En plattform for anarkistisk blomsterbinding som i performancer kombinerer dagligdags, funnet materiale med friske blomster i unike kreasjoner til og på publikummere.

Følg med på prosjektets nettside og prosjektets Facebooksider for mer informasjon.

Planlagte arrangementer:

23. juni åpner STEDSFORTELLINGER med første utsnittsvindui Presthåla på Drangsholt, og resten av stedene følger der etter i løpet av uka. De andre stedene er Kongshavn i Randesund, Kvadraturen, Vågsbygd, Nodeland, Gjervoldstad og Høllen. Det planlegges for egne lokale arrangementer i august.

Lørdag 8. august kl.14:00
Offisiell åpning av ENTER i Kilen på Finsland i samarbeid med lokalmiljøet.

Hva skjer SNART Kristiansand?
Søndag 23. august kl. 13 i Kristiansand Kunsthall
Velkommen til en dag med filmvisning, happenings og samtaler! Hva betyr identitet og lokal tilhørighet? Hva skaper engasjement og deltakelse i nærmiljø? Hva skjer i storkommunen Kristiansand?

Se Facebookarrangement for mer informasjon 

SNART Kristiansand samarbeider med Kristiansand kunsthall, Norges miljø- og biovitenskapelig universitet, Agder kunstsenter og Finsk-Norsk kulturinstitutt.