Pressekonferanse koronasituasjonen

Kristiansand kommune, Sørlandet sykehus HF og Fylkesmannen i Agder inviterer til pressekonferanse i Rådhuskvartalet i Kristiansand klokka 14.00 i dag onsdag 11. mars.

Rådhuskvartalet har adresse Rådhusgata 18. Inngang fra Torvet og fra Tollbodgata.

Pressekonferansen sendes direkte på kommunens Facebookside

Ordfører Jan Oddvar Skisland, Kristiansand kommune
Kommunedirektør Camilla B. Dunsæd, Kristiansand kommune
Dagfinn Haarr, kommuneoverlege Kristiansand kommune
Nina Mevold, administrerende direktør Sørlandet sykehus HF
Susanne Sørensen Hernes, fagdirektør Sørlandet sykehus HF
Styrk Fjærtoft Vik, assisterende fylkeslege i Agder

Vi henstiller til media om å ikke ta kontakt før pressekonferansen.

For praktiske spørsmål rundt pressekonferansen:
Ingunn Kvivik
Kommunikasjonssjef Kristiansand kommune
913 87 411