Kristiansand kommune presiserer hvordan smitteverntiltak skal følges opp av steder som skjenker alkohol i Kristiansand. Alle gjester må ha en avstand på minst én meter.

Tidligere er det vedtatt at skjenking skal opphøre kl. 20.30 og at det bare er steder som også serverer mat som kan benytte skjenkebevillingen de har.

Reglene vil bli praktisert strengt 

I vilkårene for skjenking fra nasjonale myndigheter har det stått at stedene må legge til rette for at folk skal holde avstand. Kommunen presiserer at dette vil praktiseres strengt og at stedene også må sikre at besøkende faktisk holder avstand fra hverandre.

Det kan gis unntak for besøkende fra samme husstand, typisk familier som allerede lever oppi hverandre.

Alle gjester og ansatte skal ha vaske- og desinfiseringsmuligheter.

Skjenke- og serveringssteder i Kristiansand må aktivt informere gjester om meterskravet med skriftlige oppslag og med muntlig oppfølging for gjester som ikke følger pålegget.

Kommunen vil kontrollere

Kommunen vil gjennomføre veiledningskontroller denne uka. 
Ved kommunens kontroll vil det ikke bli benyttet centimetermål, men vurdert om det er generelt tilstrekkelig avstand og vaskemulighet.

Skjenkebevillinger forvaltes av innbyggertorget ved direktør for kultur og innbyggerdialog, mens smittevernloven forvaltes av kommuneoverlegen.