Politivedtekt på høring

Kristiansand kommune sender forslag til ny politivedtekt på høring. Høringsfrist er 10. august 2020. Bystyret behandler saken i september.

I forbindelse med sammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner er det nødvendig å få på plass en ny politivedtekt for den nye kommunen. Frist for fastsetting av vedtekten er 1. januar 2021.

Formannskapet vedtok i sitt møte 10. juni 2020 at forslag til ny politivedtekt skal sendes på høring.

Politivedtekter er hjemlet i politilovens § 14 Politivedtekter og regulerer

  • ro og orden
  • huseieres plikter
  • arrangementer
  • demonstrasjoner
  • salg på offentlig sted
  • tigging
  • aktiviteter på offentlig grunn (vei, kirkegårder, campingaktiviteter, byggevirksomhet) med mere  

Høringsbrev med forslag til vedtekter kan du lese her

Politisk sak og vedtak til politivedtekten i formannskapet 10. juni 2020