Plantet ny Kristiansands-furu

Ordfører Jan Oddvar Skisland og Halfdan Tangen plantet mandag Kristiansands nye byfuru i Wergelandsparken ved Torvet.

Skisland og Hagen planter byfuru

Skisland og ­­Tangen sørget begge for noen symbolske spadetak med jord da furua i Wergelandsparken offisielt ble den nye byfurua. Foto: Kristin W. Timenes.

Planteoppdraget var første gang for Skisland og andre gang for pensjonisten Tangen (88). Sistnevnte plantet nemlig forrige byfuru i 1951 da han var russ ved Kristiansand Katedralskole, «Katta» og en del av Gymnasiesamfunnet Idun.

Lar den gamle byfurua stå i fred

Parksjef Aase Hørsdal

Parksjef Aase Hørsdal (arkivfoto).

– Vi lar den gamle byfura som står mellom biblioteket og domkirka få stå inntil videre, sier parksjef Aase Hørsdal som var til stede under plantingen.
– Den er jo sånn sett heller ikke originalen. Den opprinnelige byfurua ble ifølge historien over to hundre år gammel, men ble skadet da domkirka brant i 1880.

Samme år ble formannskapet enige om at treet i byvåpenet var furu og ikke gran, som man hadde trodd tidligere. Ettersom Kristiansand er bygd på en furumo, passet dette bedre.

Furu fra Rogaland

Den nyplantede byfurua kommer opprinnelig fra en planteskole i Rogaland og får nå et nytt liv i Kristiansand. Den er plassert med gode lys- og solforhold og burde ha gode vekstvilkår. Dette for å sikre at den ikke skal lide samme skjebne som den gamle byfurua som i årenes løp har blitt både kroket og skakk, men blir stående til den ikke klarer mer.

Spørsmål om freding

Nyplanting av byfurua ble aktuell i fjor høst da Jo R. Abusdal stilte innbyggerspørsmål til ordføreren i bystyret om freding av den gamle furua. Det var ikke politikerne innstilt på og ordfører Jan Oddvar Skisland tok til orde for å høre parkvesenets syn i saken.  Han mente Kristiansand burde ha en byfuru etter som den har en viktig plass i historien til byen.

Tangen tok kontakt

Da Tangen fikk nyss om at Hørsdal ikke ønsket å frede den krokete byfurua fra 1951 tok han kontakt med Hørsdal.  Løsningen ble å plante et nytt tre på en bedre egnet plass.