Planlegger vaksinering

Det ligger til rette for at vi får tilsendt vaksine mot covid-19 etter nyttår. - Planleggingen av vaksinasjonen er et stort prosjekt, men vi har alt på plass til å gjennomføre dette trygt, sier assisterende kommuneoverlege.

Priscilla Hilton, assisterende kommuneoverlege

18. desember 2020:

- Vi har nå utformet en foreløpig plan som er sendt inn til vurdering hos Fylkesmannen i dag. Arbeidet utvides nå siden vi begynner å nærme oss at vi vil få tilgang til vaksiner, sier assisterende kommuneoverlege i Kristiansand, Priscilla Hilton.

Det er godt samarbeid med ulike deler av helsetjenesten i kommunen, fastlegene, sentrale myndigheter og andre.

- De ansatte har gjort en kjempejobb gjennom hele pandemien og fortsetter med det i dette arbeidet, sier hun.

God kontroll

Arbeidet vil ha mange likheter med kommunens årlige vaksinasjon mot influensa. Det forventes at Kristiansand får vaksine til omkring 25 000 innbyggere i løpet av de første tre månedene neste år.  I høst gjennomførte vi influensavaksinasjon av 23000 innbyggere i løpet av 6 uker.

De første dosene forventer vi å få i første del av januar. Det kommer dermed ikke i konflikt med høytidsdagene eller ferieavvikling.

Vaksinen beskytter mot alvorlig forløp av sykdom.

Alle vil bli kontaktet om når de skal bli vaksinert. Ikke ta kontakt selv, verken med kommunen eller fastleger.

Den første vaksinen vi skal bruke, må settes i to doser med minst 21 dagers mellomrom.  

Prioriteringer

Prioriteringer er klare og tydelige fra sentralt hold

Nummer 1: Sykehjemspasienter
Nummer 2: De eldste, over 85 år
Nummer 3: Eldre mellom 75 og 85 år
Nummer 4: Eldre mellom 65 og 75 år
Nummer 5: Personer 18-64 år med en eller flere spesifiserte sykdommer.

- Dette er per nå ikke spesifisert av sentrale helsemyndigheter. Fastlegene vil ikke kunne besvare spørsmål om dette enda, sier Hilton.

Vaksinene er ikke godkjent for bruk hos barn eller ungdom under 18 år.

Vaksinasjon blir gratis for den enkelte  

Her vaksinerer vi

På omsorgssentrene. Dette utføres av kommunens helsepersonell. De første vaksinene vi mottar til kommunen vil settes her.

Hos fastlegene. De eldste aldersgruppene vil få tilbud om vaksinasjon hos sine fastleger.

Vaksinasjon hjemme. Unntaksvis vil vaksiner bli satt hjemme der det er tydelig behov for det.

Kommunen organiserer et vaksinasjonssted for å sikre at alle prioriterte pasienter får tilbud om vaksinasjon.

Noen byer har valgt å sentralisere vaksinasjonen i haller og lignende allerede i startfasen. Kristiansand kommune vurderer at det ikke er formålstjenlig i tidlig fase, men det kan bli aktuelt senere.

Spesiell vaksine

Vaksinen som kommer til Kristiansand, blir ventelig krevende å håndtere.

- Den vaksinen som ser ut til å bli godkjent først, krever spesiell håndtering. Den oppbevares på ultrafrys. Når den tas ut av frys må den blandes opp innen 5 døgn, sier Hilton.

Når den er blandet opp, må den settes innen 6 timer.

- Den tåler ikke rystelser og er dermed vanskelig å transportere. Dette gjør at vi i liten grad vil gjennomføre vaksinasjon i hjemmene, sier assisterende kommuneoverlege. 

Folkehelseinstituttet har et eget nettsted om koronavaksine. 

Kristiansand kommune har også et nettsted hvor ny informasjon knyttet til koronavaksinering legges ut snarest mulig. 

www.kristiansand.kommune.no/koronavaksine

Kontakt for media: 

Børge Røssaak Nilsen
Kommunikasjonsrådgiver
91 35 36 90