Østre ringvei stenges for gjennomkjøring fra 18. mai

Veien blir stengt for gjennomkjøring i cirka to uker fra 18. mai klokken 08.00. Omkjøring vil bli skiltet via Industrigata.

Kart over graveområdetSom kartet viser vil Østre ringvei bli stengt mellom krysset ved Marviksveien og krysset ved Nye teglverks vei. Det blir omkjøring mot sentrum via Kongsgård allé og toveistrafikk i Industrigata. Omkjøringen blir skiltet.

Last ned pdf av kartet her.

Kristiansand kommune skal skifte ut og oppgradere vann- og avløpsrør i Stadionveien, Østre ringvei og Marviksveien.

Prosjektet startet i fjor ved stadion i Stadionveien og har nå kommet til Østre ringvei.

Det legges nye og større vannrør for å håndtere befolkningsvekst og dertil økt vannbehov på Lund. Overvannsrørene som legges er store, hele 1,4 meter i diameter.  Dette for å kunne håndtere de stadig økende regnmengdene som følger av klimaendringer. Avløpet skiftes ut på grunn av alder og tilstand.