Ordføreren informerer tirsdag 24. mars

Jan Oddvar Skisland informerer om hvordan kommunen utnytter ledig kapasitet, hvordan vi gir informasjon til flerspråklige og hvordan du kan bidra i den nasjonale dugnaden for å hindre smittespredning.