Ordføreren informerer 24. april

I dagens informasjonsfilm snakker ordføreren om hvordan åpningen av barnehagene har gått og om hvordan kommunen forbereder åpningen av 1. – 4. trinn som skjer mandag 27. april.

Tidligere denne uka åpnet vi opp barnehagene igjen. De aller fleste barna har møtt opp, og vi får positive tilbakemeldinger fra fornøyde barn, voksne og ansatte: – Det var godt å komme i gang med hverdagen igjen.

Små grupper og mye ute

Mandag 27. april står småskolen for tur. Da åpner vi opp skolen og SFO for barna på 1.-4. trinn. Samling i mindre grupper enn vanlig, mer utetid og god håndhygiene blir viktig også i skolen og på SFO. Så mye som mulig av opplæringen vil foregå ute, og det legges opp til gymtimer som gjør at elevene slipper å dusje på skolen.

Foresatte blir oppringt

Kontaktlærerne kontakter alle foresatte til elever på 1.-4. trinn før fredag, og vi kjenner oss trygge på at alt skal være klart til mandag og ønsker små og store lykke til med oppstarten.

Dugnadsånd

Ordføreren retter en ekstra takk til kommunens vaktmestere som hiver seg rundt og bidrar med smittevask av barnehager og til våre trafikkbetjenter som samarbeider med forebyggende team i arbeidet med å nå ut til ungdom.