Ordføreren informerer 23. mars

Ordfører Jan Oddvar Skisland orienterer om kommunens arbeid med scenarieplanlegging og om samarbeidet med frivillige organisasjoner.

– Kommunen jobber nå intenst med scenarieplanlegging. Det betyr at vi ser på hva som kan være mulige utfall de nærmeste ukene og månedene, forklarer Skisland.

Han understreker at han opplevde et møte med de frivillige organisasjonene fredag 20. mars som veldig positivt. – De er på og de prøver å ta vare på den enkelte som tar kontakt.