Ordføreren informerer 16. april

I dagens informasjonsfilm snakker ordføreren om åpningen av barnehager og 1.-4. trinn. Han informerer også om veilederen som kommer fra sentralt hold og om Kristiansand kommunes supplement.

– Takk for den viktige jobben dere gjør og som vi alle må fortsette å gjøre – nemlig holde avstand så try. Innsatsen har gitt resultater og gjør at vi nå gradvis kan åpne opp deler av samfunnet vårt.

Lytt til faglige råd

– Barneombud Inga Bejer Engh sa i et intervju på NRK Dagsrevyen noe som er veldig viktig, nemlig at vi må lytte til fakta og ikke la oss styre av frykt. Vi må altså holde hodet kaldt og lytte til de faglige rådene vi får.

Nasjonal veileder 

Nå har vi også fått på plass en nasjonal veileder for smittevern i barnehager under covid-19-utbruddet. Den sier blant annet noe om hvorfor det er viktig at barn kommer i barnehagen. I tillegg har Kristiansand kommune laget et supplement som inneholder ekstra informasjon til de som leder barnehagene – både de private og de kommunale.