Ordfører med korona-informasjon

I forbindelse med korona-situasjonen legger Kristiansand ut en informasjonsvideo fra ordfører Jan Oddvar Skisland med en hilsen til innbyggerne i den krevende korona-situasjonen.

Legger om driften

–Det er iverksatt en rekke svært inngripende tiltak knyttet til situasjonen i Kristiansand kommune. Alle virksomheter er berørt og må legge om driften sin. Karantener fører til mye fravær i kommunens organisasjon. Uansett sikrer kommunen at alle får nødvendig helsehjelp, sier ordfører Skisland i sin hilsen til innbyggerne.

Ordføreren minner også alle på viktigheten av å følge de karantenereglene som gjelder og han takker de som gjør den viktige jobben med å holde hjulene i gang.

Kristiansand kommune vil legge ut informasjonsvideo med ordfører daglig elelr når det er nødvendig fremover.