Ordfører Skisland ønsker god helg

I snart to uker har Kristiansand kommune hatt høy beredskap på grunn av korona-viruset. – Vi må stå sammen, vise klokskap og utholdenhet, oppfordrer ordfører Jan Oddvar Skisland.

71 i telfonmøte 

I sin videohilsen til Kristiansands innbyggere kommer Skisland blant annet inn på utfordringene politikerne har med å kunne samles for å styre byen.

– I dag har bystyret holdt møte via telefon – 71 stykker! Vi klarte å gjennomføre det, og vi har nå gjort vedtak om å overføre myndighet til formannskapet, sånn at vi er operative og i stand til å håndtere situasjonene litt raskere fremover, sier Skisland.

Nærmiljø-turer

Ordfører oppfordrer alle innbyggerne til å ta nærmiljø-turer i smeigevæet i helgen. Han minne rom at Midt-Agder friluftsråd lørdag morgen lanserer de en rekke forslag.

Se og hør ordfører Jan Oddvar Skislands video (tekstet for hørselshemmede).