Ordførers informasjon 18. mars

Ordfører Jan Oddvar Skisland oppmuntrer til samhold og omtanke når han her oppdaterer innbyggerne med nytt angående korona-situasjonen i Kristiansand kommune. Se hans video for situasjonen onsdag 18. mars.

Nær et minium

– Fem er smittet av korona, vi har ca 600 i karantene og drøyt 3000 arbeider hjemmefra av Kristiansand kommunes ansatte. Vi klarer å levere nødvendige helsetjenester, men personalressursene er så redusert at vi næmer oss et minimum av det vi må levere, sier orfører Jan Oddvar Skisland i dagens video.

– Det er viktig at vi har en felles forståelse av alvoret vi står overfor. Den forståelsen har modnet fra dag til dag. Det viktigste vi alle kan gjøre for å stoppe koronasmitten, er å følge helsemyndighetenes råd samvittighetsfullt og med omtanke, sier ordføreren.