I Markens i Kristiansand har folk de fire siste årene møtt på ulike varianter av Ord for Gaden. Det er Deconform og Arne Vilhelm Tellefsen som står bak disse hengende diktene sammen med ulike forfattere.

Ord for Gaden.jpg

Ord for Gaden er samarbeid på tvers av sjangre og skaper oppmerksomhet om midlertidig kunst og ytring basert på tekst skapt av forfattere fra Kristiansand. Deconform valgte i februar i år å be kristiansandsforfatteren Cornelius Jakhelln om å være forfatteren av årets dikt. Hengende dikt i gaten må holde seg innafor begrensede linjer og kan ikke ha for lange setninger.

Årets dikt ble valgt av Jakkhelln på grunnlag av de kriteriene. Deconform har deretter hatt ansvar for den visuelle utformingen og den fysiske produksjonen av verket.   

Kristiansand kommune vurderer ikke diktene i Ord for Gaden, men årets dikt går inn i klassisk memento mori-tradisjon. Det minner om død, tap og savn. Samtidig virker det i tradisjonen der leseren inviteres til å reflektere over at man må sørge for at livet man lever leves med mening. 

Deconform melder at de assosierte teksten med et dikt av Peter Dass eller en gammel salmebok, og valgte fonten agincourt og klar gul farge. De har valgt et sjablongrelieff for å visualisere nettopp at diktet omhandler at noe er tapt. Den visuelle ideen ble forelagt forfatteren, som var enig, og planen var opprinnelig at verket skulle ferdigstilles og henges opp i mai.

Grunnet covid-19 ble prosjektet utsatt til juni.
 
Deconform har ansvaret og har tatt kostnadene ved verket, ca. 13 000 kr. Forfatter eller utformer har ikke mottatt honorar. 

Det er til nå fire forfattere som har bidratt til Ord for Gaden med tekster. Atle Håland var først ute i 2017, deretter fulgte Jan Vincents Johannessen og Maja Hagen Torjussen på de neste årene før Cornelius Jakhelln står bak årets dikt.

Strategi for kunst i det offentlige uterom

Bystyret har delegert avgjørelser om midlertidig kunst i offentlig rom til administrasjonen og område kultur og innbyggerdialog. I Kristiansand kommunes strategi for kunst i det offentlige uterom står det:

Kunst i offentlige rom kan være vanskelig. Det er likevel viktig at vi ikke inntar en holdning til samtidskunsten før vi har tillatt oss å undres. Vi har alle vår subjektive opplevelse av kunsten vi omgir oss med, slik vil det alltid være. Men i våre felles uterom beveger vi oss i byens historie. Fortid og fremtid møtes. Det er i disse rommene nye idéutvekslinger skjer, nye steder skapes og nye felles referanser blir en del av oss og byen vår.

Kristiansand kommune har et ansvar for at samtidskunsten får en plass i våre felles uterom, i samfunnsdebatten og i historiene som skal fortelles til nye generasjoner.