Oppsøker ungdom som samles

En del ungdommer synes det er vanskelig å holde smittevernrådene om å ikke samles. Kommunen organiserer nå et arbeid der voksne oppsøker ungdommene, gir dem råd om smittevern og tips om ulike tilbud.

1500 Oppsøker ungdom.jpg

Trafikkbetjent Geir Sindre Jakobsen (f.v.), trafikkbetjent Terje Stenbråten, parkeringssjef Wibekke Syvertsen og feltteam-koordinator Heidi Margrethe Handeland er noen av de som er med på ordningen. (Foto: Svein Tybakken)

- Selv om de fleste ungdommene tar korona-situasjonen på alvor, får vi rapporter om at ungdom oppholder seg ulike steder i byen og byområdene. Smitterverntiltakene har ført til at det er færre folk i byen, noe som har vært en ønsket situasjon. Utfordringen er at det dermed også er færre folk til å oppdage uønskede hendelser i det offentlige rom. Kriseledelsen i Kristiansand kommune har gitt grønt lys til et ekstraordinært tiltak for å øke tilstedeværelsen av voksne i det offentlige rom, og samtidig overholde smittevernreglene, sier Johanne Marie Benitez Nilsen, kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune.

Samarbeidsprosjekt

Ordningen begynner allerede fredag 3. april. Hver dag vil ungdomsarbeidere fra frivillige organisasjoner jobbe sammen med ansatte i kommunen, slik at det blir mulig å komme i kontakt med ungdommene både på dagtid, om ettermiddag og om kvelden.

Kommunen har et uteteam (feltteamet) som til vanlig oppsøker ungdommer i byen både helger og spesielle markeringsdager. Feltteamet har ikke vært aktiv i korona-perioden, men blir nå sentral for å koordinere arbeidet i påska.

I tillegg til feltteamet, blir ansatte på fritidsklubber, Samsen kulturhus, Blå Kors, Røde Kors, Kirkens Ungdomsprosjekt og uniformerte trafikkbetjenter med på ordningen.

- Blå Kors, Røde Kors og Kirkens Ungdomsprosjekt fikk i løpet av en dag 20 frivillige til å bli med på dette opplegget. Det er utrolig bra, og vi er veldig glade for den innsatsen de gjør. Vi håper og tror også at samarbeidet vi starter med trafikkbetjentene vil være positivt på lang sikt, også etter at koronaepidemien er over, sier Heidi Margrethe Handeland, koordinator for feltteamet i kommunen.  

Trafikkbetjenter

­­- Trafikkbetjentene er vanligvis ikke en del av det ungdomsforebyggende arbeidet, men det er utrolig positivt at de vil være med i prosjektet. De er uniformerte, de kjenner byen og de ulike delene av kommunen. De vil få opplæring og settes sammen i gruppe med de andre som skal være med, forteller Johanne Marie Benitez Nilsen, kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune.

- For oss passer dette veldig bra. Selv om vi ikke jobber spesielt med unge mennesker, jobber vi veldig mye med å forebygge farer og uønskede hendelser. Det er fort gjort å tenke av vår jobb bare handler om biler, men jobben vår handler like mye om sikkerhet og forebyggende arbeid. Vi er også veldig vant til å veilede, det er en viktig del av jobben vår. Veiledning blir viktig også i den jobben vi nå skal gjøre, sier parkeringssjef Wibekke Syvertsen i Kristiansand parkering.

For media

Kontaktperson er Johanne Marie Benitez Nilsen: 952 35 820