Økt bruk av munnbind

Store grupper av ansatte i helse- og omsorgstjenester skal fra i dag bruke munnbind forebyggende. Det vil si at ansatte kommer til å øke bruk av munnbind i hjemmetjenesten og på omsorgssentre.

Totalvurdering

Direktør for helse og mestring, Brede Skaalerud, sier beslutningen er tatt etter en totalvurdering knyttet opp mot økende smittetall i hele landet.

Rutinen gjelder for hjemmetjenester, bemannede boliger, helseinstitusjoner og ambulerende helsetjenester.

- Smittetallene er fremdeles lave i Kristiansand, men vi velger å være føre var, sier Skaalerud.

Helsepersonell skal bruke munnbind når de gir helsehjelp til risikopasienter og ikke kan overholde avstand på minst en meter. Dette forhindrer ikke at brukere og pasienter kan bli smittet av helsepersonell uten symptomer, men det reduserer sannsynligheten.

Avstand best

- Den viktigste hinderet for smitte er avstand. Men det er i mange tilfeller ikke mulig å holde avstand og samtidig gi god helsehjelp, sier Skaalerud.

Det vil i praksis si at ansatte på omsorgssentre, i hjemmesykepleien og ansatte i annen nær kontakt med brukere, skal bære munnbind store deler av arbeidsdagen.

Også ved korte besøk er det aktuelt å bruke munnbind. Dette gjelder når den ansatte er i nærkontakt med brukere, som for eksempel i forbindelse med toalettbesøk, bruk av støttestrømper, øyedrypp, eller i forbindelse med forflytning.

Unntak

Det er tilstrekkelig at en av partene bærer munnbind. Dersom brukeren selv ønsker å bære munnbind og bruker dette riktig, er det ikke alltid nødvendig at også den ansatte bruker munnbindet.

- Det vil bli gjort unntak. For eksempel så vet vi at kommunikasjon er vanskeligere med munnbind. Dessuten kan barn eller personer med kognitiv svikt bli skremt og urolige, sier Skaalerud.

Skaalerud understreker at det er viktig at munnbind og annet smittevernutstyr brukes riktig.

Kristiansand kommune følger FHIs rutiner for personlig smittevernutstyr  

Kontakt for media

Børge Røssaak Nilsen
Kommunikasjonsrådgiver
91 35 36 90