Formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan 2021-2024

Formannskapet har vedtatt innstilling til budsjett og økonomiplan for 2021-2024 i formannskapsmøte 2. desember.

1500 VIGNETTBILDE Bystyret.jpg

I henhold til kommuneloven § 14-3 fjerde ledd skal innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak legges ut til offentlig ettersyn minst 14 dager før endelig behandling i kommunestyret.

Endelig behandling skjer i bystyret 16. desember.

Her finner du budsjettdokumentene:

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2021-2024

Formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan 2021-2024, 2. desember(Politisk agenda)

Dokumentene er også lagt ut i innbyggertorgene i rådhuskvartalet i Kvadraturen, på Tangvall og Nodeland.

Dato for endelig behandling i bystyret er 16. desember.

Møtet blir også sendt direkte på kommune-tv og kan også sees i opptak:

Se bystyremøtet på nett-tv