Nytt dødsfall med korona

En beboer ved Stener Heyerdahl omsorgssenter døde i dag, onsdag 8. april. Vedkommende var en av beboerne med kjent smitte.

Etterlatte

- Vi tenker på de etterlatte. Dette er en vanskelig situasjon, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

Med dette er sju personer med koronasmitte døde i Kristiansand. Alle sju har vært beboere på sykehjem og med kjent smitte.

Det første dødsfallet med koronasmitte inntraff lørdag 28. mars. Fem av de sju dødsfallene knytter seg til en avdeling ved Stener Heyerdahl omsorgssenter.

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr sier det oppsto smitte på omsorgssenteret i tiden fra om lag 19. mars til 27. mars.

- Henger sammen

-  Alle tilfellene henger sammen knyttet til dette utbruddet, sier Haarr.

- Det er pasienter med alvorlige sykdommer som er smittet til omtrent samme tid, og forløpet har vært ulikt. Derfor har dødsfallene spredt seg over tid

Han påpeker at det ikke er påvist smittespredning på institusjonen etter at strengere smitteverntiltak er satt i verk.

- De ansatte gjør en enestående jobb med å begrense smitten og gi god pleie i en svært krevende situasjon, sier Haarr.

Kommunen opplyser ikke om den eldre beboerens generelle helsetilstand forut for koronasmitten annet enn at det er andre forhold som gjorde at beboeren hadde opphold på sykehjem.

Sykehjemmene i Kristiansand har vært stengt for besøkende siden 13. mars, og strenge smittevernprosedyrer følges.

Kontakt for media

Jan Oddvar Skisland
Ordfører
982 87 900

Dagfinn Haarr
Kommuneoverlege
482 67 701