Nytt dødsfall med korona

En beboer ved Presteheia omsorgssenter døde natt til i dag, mandag 20. april. Vedkommende var en av to beboere med kjent smitte på omsorgssenteret.

Etterlatte

- Våre tanker går til de etterlatte, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

Med dette er åtte personer med koronasmitte døde i Kristiansand. Alle åtte har vært beboere på sykehjem og med kjent smitte.

Avdøde er en av to beboere som har vært testet positivt for korona på omsorgssenteret. Det er 66 langtidsplasser på Presteheia omsorgssenter.

Ansatte testet

30 ansatte ved Presteheia omsorgssenter er testet for korona lørdag.

Resultatene viser at en av de 30 testede er smittet. Den ansatte er i isolasjon hjemme. I alt seks ansatte ved omsorgssenteret er nå isolerte hjemme på grunn av sykdom.  

Det er ikke påvist smittespredning på institusjonen etter at strengere smitteverntiltak er satt i verk.

Berømmer ansatte

- De ansatte gjør en enestående jobb med å begrense smitten og gi god pleie i en svært krevende situasjon, sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr.

Kommunen opplyser ikke om den eldre beboerens generelle helsetilstand forut for koronasmitten annet enn at det er andre forhold som gjorde at beboeren hadde opphold på sykehjem.

Sykehjemmene i Kristiansand har vært stengt for besøkende siden 13. mars, og strenge smittevernprosedyrer følges.

Kontakt for media

Jan Oddvar Skisland
Ordfører
982 87 900

Dagfinn Haarr
Kommuneoverlege
482 67 701