Det er det siste døgnet registrert ni nye smittetilfeller i Kristiansand. To leger og en sykepleier ved Kristiansand legevakt Eg er blant de smittede.

- Forventet

Pressekonferanse 27. mars.JPG

Kommunedirektør Camilla Dunsæd, kommuneoverlege Dagfinn Haarr og ordfører Jan Oddvar Skisland på pressekonferansen i Rådhuskvartalet fredag formiddag. Foto: Kristiansand kommune

- Vi har en forventet økning i Kristiansand som i Norge og verden ellers. Vi fikk altså ni nye tilfeller det siste døgnet. Vi vet også at helsepersonell er ekstra utsatt for smitte, sa ordfører Jan Oddvar Skisland på en pressekonferanse fredag formiddag.

Han peker på at dette understreker hvor viktig det er at alle følger rådene om å holde avstand fra hverandre, hoste i papir eller albukroken, og vaske hendene ofte.

Kommunedirektør Camilla Dunsæd sier at kommunen har vært forberedt på denne utviklingen, og at situasjonen er under kontroll, og håndteres i tråd med planer.

- Det er forventet at smitten spres i befolkningen, men det er selvsagt uheldig at helsepersonell som skal behandle pasienter på legevakt har vært smittet, sier hun.

Informasjonsside om korona 

- Tilfeldig økning

De to legene og sykepleieren er i karantene.

Av de ni som er testet positivt det siste døgnet:

  • To leger og en sykepleier ved Kristiansand legevakt Eg
  • To beboere ved Stener Heyerdahl omsorgssenter
  • Tre privatpersoner er testet etter utenlandsreise
  • En privatperson er testet etter nærkontakt med et kjent tilfelle

- Det er tilfeldig, og en følge av testaktiviteten akkurat dette døgnet at såpass mange prøver ble funnet positive i løpet av ett døgn, sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr.

Uka sett under ett, har det vært i gjennomsnitt to positive prøver per døgn. 

Kristiansand legevakt Eg:

To leger smittet, en sykepleier. De to legene var på jobb den 21. og 22. mars. Alle de 19 pasientene som ble behandlet av de to legene er kontaktet, eller vil bli kontaktet.

Legene utviklet i etterkant symptomer, og ble derfor testet. De hadde ikke symptomer da de var på legevakta.

- Vi regner at korona i liten grad smitter mellom mennesker som ikke har symptomer, men for å være helt trygge, tar vi kontakt med alle som ble behandlet av de to legene, sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr.

- Ikke ring legevakta. Vi ringer dem det gjelder, ber kommuneoverlege Dagfinn Haarr.

Legevakta har normal drift, og skal håndtere sine daglige oppgaver. Flere leger enn de to med bekreftet smitte arbeidet på Kristiansand legevakt Eg den aktuelle helgen.

De som ble behandlet av de to legene med bekreftet smitte, vil bli spurt om de har hoste eller andre luftveissymptomer. Dersom de har det, bør de ringe koronatelefonen 948 09 041 for å avtale testing på luftveislegevakta på Kristiansand legevakt Tangvall.

- Dersom de ikke har hoste eller andre luftveissymptomer, er det gått såpass mange dager siden besøket på legevakten at sjansen for å utvikle sykdom blir mindre og mindre for hver dag som går, sier Haarr.

- Skulle de utvikle symptomer senere, ta kontakt med koronatelefonen, sier Haarr.

Koronatelefonen og andre muligheter for råd og hjelp

Stener Heyerdahl omsorgssenter

To beboere i hver sin ende av en gang er testet positivt. Alle aktuelle pårørende er kontaktet. Pårørende av beboere som ikke har vært aktuelle i denne sammenhengen, er ikke kontaktet.

- Smittevernet på Stener Heyerdahl er intensivert, sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr.

Det innebærer altså at vedkommende har vært avskjermet fra andre, det er iverksatt smitteoppsporing, og det gjennomføres videre testing.

Kommunen opplyser ikke om vedkommendes helsetilstand.

Ternevig omsorgssenter

En beboer ble testet positivt tidligere denne uka. Det er ingen nye, kjente tilfeller av smitte ved Ternevig omsorgssenter.

Kartlegging og videre arbeid pågår for fullt. Det er satt opp et fullt smittevernregime. Det innebærer altså at vedkommende har vært avskjermet fra andre, det er iverksatt smitteoppsporing, og det gjennomføres videre testing.

Kommunen opplyser ikke om vedkommendes helsetilstand.

Alle sykehjem har vært lukket for besøkende siden 13. mars.

- På begge institusjonene er det sannsynlig at smitten stammer fra pleiepersonalet, men det er ikke kommet fram at noen av de ansatte har hatt koronasymptomer. Det betyr at det nok stemmer at man kan være svært lite syk og likevel være smittsom, sier kommuneoverlegen.

Det innebærer at ytterligere intensivert smittevern og bevissthet kan forebygge.

Kontakt for media

Børge Røssaak Nilsen
Kommunikasjonsrådgiver
913 53 690