Nye regler for besøkende til omsorgssentrene

Alle som har vært utenfor Norge må vente ti dager før de kan komme på besøk til beboere på omsorgssentrene. Dette gjelder både sykehjem og omsorgsboliger.

Arkivbilde av Bispegra sykehjem .jpg

Grunnet økende smittepress i forbindelse med korona, skjerpes reglene for besøkende til samtlige omsorgssentre i Kristiansand kommune. Dette gjelder både sykehjem og omsorgsboliger, inkludert Kløvertun og Valhalla.

Direktøren for helse og mestring har besluttet at regelen gjelder for besøkende som har vært i utlandet.

Dette betyr at:

  • alle som har vært utenfor Norge må vente ti dager før de kan komme på besøk til beboere på omsorgssentrene.
  • dette gjelder også etter reiser til grønne land og områder – selv etter korte turer som ved for eksempel dagstur til Danmark.

Unntak for ti-dagers regelen gjøres for pårørende til blant annet kritisk syke og døende pasienter.

I disse tilfellene må besøk være avtalt med avdelingen / ansatte før ankomst til omsorgssenteret, og de besøkende må gå med munnbind under hele oppholdet.

De nye reglene rundt besøk gjelder fra fredag 7. august 2020.

Utover dette gjelder samme besøksbestemmelser som pr. 15. mai 2020.

Kontaktperson for media

Direktør helse og mestring, Brede Skaalerud
Tlf: 909 90 781

 

(ill.foto: Bispegra, Kristiansand kommune)