Ny politivedtekt har trådt i kraft

Ny politivedtekt for Kristiansand kommune trådte i kraft fra 5. november 2020.

I forbindelse med sammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner var det nødvendig å få på plass ny politivedtekt for den nye kommunen. 

Vedtekten kan du lese hos lovdata her

Vedtekten har vært på høring og ble vedtatt av bystyret 23. september 2020 og stadfestet av politidirektoratet 5. oktober 2020. 
Vedtekten trådte i kraft fra 5. november 2020.

Politivedtekter er hjemlet i politilovens § 14 Politivedtekter og regulerer

  • ro og orden
  • huseieres plikter
  • arrangementer
  • demonstrasjoner
  • salg på offentlig sted
  • tigging
  • aktiviteter på offentlig grunn (vei, kirkegårder, campingaktiviteter, byggevirksomhet) med mere