Ny og forbedret utgave av Olav Vs plass

Et samarbeid mellom Kristiansand kommune og utbygger ved Kongens har resultert i en ny og forbedret utgave av Olav Vs plass mellom Kongens senter og tidligere Kongensgate skole.

Olav V, dyrkingskasser 18.6.20.jpg

Dyrkingskasser på Olav Vs plass

Olav Vs plass ble etablert i 1984 i forbindelse med bygging av Kongens senter. Selve plassen ble lagt på toppen av en parkeringskjeller som lukket det meste av gateløpet i Holbergsgate, På Olav Vs plass var det en fontene som det var mye feil med og som tidlig ble satt ut av drift. Ellers var det en heller grå plass med mye betong og svært lite grønt.

Riving av parkeringskjelleren ved Olav V. høsten 2019.jpg

Riving av parkeringskjelleren ved Olav Vs plass høsten 2019

– Den opprinnelige plassen aldri fungert særlig godt som et byrom for innbyggerne, og de siste årene har det mest vært parkerte biler å se her, sier Helmer Espeland, rådgiver i Parkvesenet. – Heldigvis vedtok politikerne at gateløpet skulle åpnes opp igjen i forbindelse med omregulering av Kongensgate skole til boliger.

Et fint byrom for alle

Nå er parkeringskjelleren ute i gateløpet fjernet. Denne delen av Holbergsgate har blitt til ei fin gågate med granittheller. Olav V plass har blitt et grønt byrom og plass og gate er bundet sammen av ei stor og deilig sittetrapp. Det som før var Kongensgate skole er blitt boliger, og den gamle gymsalen er blitt en flott restaurant, med uterestaurant i den nye gågata. På Olav Vs plass er det kommet en scene som kan brukes til mindre arrangementer, og det er laget dyrkingsbed til urter og grønnsaker.

Parkvesenet har hatt prosjektansvar fra kommunens side, med bistand til prosjektledelse fra Kristiansand Eiendom. Landskapsarkitekt Hanne K. Hofgaard som har ledet arbeidet med å lage den utvendige planen i dialog med naboer på begge sider.

– Dette blir et spennende byrom med mange muligheter, sier Espeland.

Olav V, 18.6.20.jpg

Olav Vs plass fotografert en uke før åpningen

Arbeidet har pågått siden senhøstes 2019 og den offisielle åpningen er fredag 26. juni. Totalt har kostnadene beløpt seg til 10.5 millioner. I dette er det bidrag fra utbyggingsprosjektet på 2,5 mill.