Ny jobb under koronakrisen

Kommunalsjef for innbyggerdialog, Elisabeth Engemyr, lar sjefsjobben ligge er stund for å hjelpe til med å få oversikt over helsefaglig personell i korona-krisen.

På tilbudssiden

Elisabeth Engemyr.jpg

Kommunalsjef for innbyggerdialog, Elisabeth Engemyr, jobber med personellbanken under korona-krisen. Foto: Kristin Wallem Timenes

– Folk er veldig på tilbudssiden, så det er bare hyggelig å ringe rundt til de som har meldt seg i personellbanken. Her har jeg en liste på 30 personer jeg skal ringe og snakke med. Jeg må innhente referanser og avklare detaljer. Her er alt fra de med vanlige jobber til studenter eller jobbsøkende, sier Elisabeth Engemyr, som for inntil et par år siden var leder i Nav.

Ved opprettelsen av ny kommune, ble hun kommunalsjef med overordnet ansvar for innbyggerdialog – noe som inkluderer blant annet innbyggertorgene og folkebiblioteket.

– Dette er tjenester som er redusert av naturlige årsaker og kan klare seg en stund uten meg. Korona-situasjonen gjør at min arbeidskraft nå med fordel kan benyttes til viktigere ting for innbyggernes vel, sier Engemyr.

Personellbank

Kristiansand kommune opprettet personellbanken 14. mars for egne ansatte. Hensikten var først og fremst å få oversikt over de med helsefaglig utdannelse som kan hjelpe til å opprettholde kritisk viktige funksjoner i kommunale tjenester under korona-krisen. Personellbanken kobler sammen tilgjengelig personell med innmeldt behov. Nå gjelder banken også personell utenfor kommune-organisasjonen.

Svein OVe Ueland.jpg

Assisterende oppvekstdirektør Svein Ove Ueland (bildet) har også lagt sin egentlige jobb på vent og påtatt seg oppgaven med å lede arbeidet med personellbanken.

88 fordelt

– Vi har nå drøyt 800 personer registrert i banken.  Per nå har vi bra ressurser å ta av, men begynner å få manko på sykepleiere og til dels helsefagarbeidere med erfaring fra pleie og omsorg. Leger er en annen yrkesgruppe som vi skulle hatt flere av.  Det er litt jobb å avklare hva den enkelte kan gjøre og hvor vedkommende kan være aktuell ressurs. Så langt har vi omfordelt 88 personer til nye arbeidsteder. 56 av disse er kommuneansatte, 22 eksterne. I tillegg har ti tannpleiere og tannhelsesekretærer fra fylkeskommunen fått nye helserelaterte oppgaver i kommunen, opplyser Ueland.

– Denne jobben må gjøres raskt og godt, smidig og ubyråkratisk. Vi har fått god hjelp i Elisabeth Engemyr, som vi kjenner som handlekraftig og effektiv, sier Ueland, som har fem andre dedikerte ansatte med seg i arbeidet med personell-registrering og formidling.

Stolt over de ansatte

– Vi har stort sett dekket de innmeldte behovene på sykehjem og andre enheter nå før påske. Det er også en del kandidater som er til vurdering hos de enkelte enhetsledere. Jeg er stolt av å tilhøre en kommuneorganisasjon som er så ekstremt fleksibel – fra den enkelte ansatte til alle ledernivåer. Folk stiller opp og vi snur oss rundt til det beste for innbyggerne. Det skjer i den enkelte tjeneste, med også gjennom denne personellbanken, sier Svein Ove Ueland. Han berømmer særlig renholdstjenesten og kommunens lønnsavdeling i tillegg til ansatte i helse- og omsorgstjenestene.