Vår nye byantikvar

Jorunn Monrad, den nye byantikvaren i Kristiansand, har som en av sine hjertesaker at hun vil være antikvar for hele kommunen. Hun ser fram til å samarbeide med ildsjeler, lokalkjente, foreninger og fagfolk.
Jorunn-Monrad.jpg
Jorunn Monrad er vår nye byantikvar. Foto: Kristiansand kommune.

Monrad er utdannet kunsthistoriker og arealplanlegger. Hun har erfaring med kulturminnevern fra Odda og Ålesund. I Odda var hun byantikvar i to år og i Ålesund arbeidet hun med jugendhusene og trehusbebyggelsen.  

– Jeg har to hjertesaker, sier hun. Den ene er at jeg vil være antikvar for hele kommunen, og den andre er å kartlegge viktige kulturmiljøer i henhold til regjeringens nye mål for kulturmiljøpolitikken.

De nye målene bygger på FNs bærekraftmål, og det legges mer vekt på å ta vare på kulturmiljøer for å skape trivsel og gi steder særpreg.

– Kristiansand har mange flotte områder, både i byen, langs kysten og i bygdene innover i landet. Men det er kraftig press fra utbyggere, og det er viktig å bevare egenart i de mest verdifulle områdene, og kanskje vise mer fleksibilitet andre steder. For at dette skal være mulig, må en kartlegge, ta en verdivurdering, og verne de viktigste områdene i en helhetlig plan. Nøkkelordene i stortingsmeldingen – engasjement, bærekraft og mangfold – vil være styrende prinsipper i dette arbeidet, forklarer Monrad.

Hun ønsker å hjelpe huseiere og andre kulturminneinteresserte med råd, veiledning og hjelp med søknader om tilskudd der det er mulig.

– Samtidig er jeg som nyinflyttet byantikvar avhengig av et godt samarbeid med ildsjeler, lokalkjente, foreninger og fagfolk.

Du finner mer informasjon om kulturminnevern og kontaktinformasjon til byantikvaren her.

Se også vår Instagram der vi har vært med byantikvaren på befaring.