Neste møte i formannskapet

Førstkommende møte i formannskapet er onsdag 22. januar klokka 09.00 i møterom Anna Jensen og amfiet i Rådhuskvartalet. Møtet er åpent for publikum.

Program for møtet

Kl. 09.00–11.30: Innspill til kommuneplanens samfunnsdel
fra Songdalen ungdomsskole og Holte skole i samarbeid med ungt
entreprenørskap og Kongsgård skolesenter 

Kl. 11.30: Saksbehandling

Saker til behandling

 • Godkjenning av protokoll fra 27.11.19 og 04.12.19 
 • Videreføring av vertskommunesamarbeid om
  barnevernstjenesten med Birkenes og Lillesand.
 • Dialogmøter med formannskapet.
 • Lokal forskrift; Forskrift om tildeling av
  langtidsopphold eller tilsvarende botilbud særskilt
  tilrettelagt for heldøgnstjenester. 
 • Ny e-helselov og endring i IKT-standardforskriften -
  høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet
  med frist 15.1.2020. 
 • Valg til legatstyrer for perioden 2019–2023.

Sakspapirer på Politisk Agenda

Vedtak

Etter at møtet er ferdig, blir protokollen fra møtet lagt ut samme sted. Det skjer som regel samme dag. Vedtakene vil ligge som det øverste vedlegget på hver sak her på Politisk Agenda

Noen av sakene som formannskapet behandler skal videre til bystyret. Enkelte av sakene har også vært behandlet i andre politiske utvalg før de kom til formannskapet. Du finner oversikten over dette øverst i hver sak. 

På en del av møtene er det også orientering om ulike temaer før behandlingen av sakene begynner. Dette finner du informasjon om i vedlegget «Program for møtet».

Formannskapets medlemmer med kontaktinformasjon

Ta kontakt

Partiene i formannskapet har egne møter hver mandag, der de blant annet forbereder saker som skal behandles i politiske utvalg. Du kan ta kontakt med gruppelederne for partiene hvis du har innspill til sakene som skal behandles.

Oversikt over alle gruppeledere