Nesespray redder liv

Motgift mot opioider har reddet liv. I forbindelse med Verdens overdosedag den 31. august retter Kristiansand kommune oppmerksomheten blant annet mot bruk av nalokson nesespray.

Chriss Voll  Chriss Voll. Foto: Anne Wivestad, Kristiansand kommune

Lettere å redde liv

- Vi får vite av brukerne at det er lettere å redde liv med naloksonspray, for den er så effektiv og enkel i bruk, sier feltsykepleier Chriss Voll.

Voll er ikke i tvil om at nesesprayen, som har vært et tilbud i Kristiansand kommune fra oktober 2018, har reddet liv. Brukerne får utdelt en enhet med spray, og den kan dermed være tilgjengelig på stedet dersom noen tar en overdose. Voll peker også på at feltsykepleien nå fanger opp langt flere ikke-dødelige overdoser enn tidligere.

- Vi får kjennskap til disse situasjonene gjennom en samtale når ny spray leveres ut, sier han. Når en enhet med spray er brukt, kan vedkommende be om å få en ny, sier Voll. 

Da må vedkommende gjennomføre en samtale med feltsykepleien, og helsepersonellet får da både gi og motta viktig informasjon.

- Vi får informert dem om viktige ting som angår deres helse, for eksempel hvordan bruke naloksonsprayen, og at det er viktig at man for eksempel ikke er alene når man ruser seg. Samtidig får vi stilt dem spørsmål som gjør at vi blir bedre orientert om det som skjer i miljøene, og dermed kan yte bedre hjelp, sier Voll.

Intervjuer

Tall fra naloksonprosjektet viser at nesten samtlige enheter med spray som har blitt brukt i forbindelse med overdose, har reddet liv. Dette er informasjon som er hentet ut fra intervjuer som blir gjennomført med brukere når de henter ut ny spray.

Tall fra 2019 og til i dag, viser at av det er delt ut 162 enheter med spray i Kristiansand. Av 162 enheter er 75 er påfylling.  Av disse 75 er 59 blitt brukt i forbindelse med overdose. 58 av 59 rapportere at den som overdoserte overlevde etter bruk av naloksonspray.

Nalokson er en motgift som gis ved opioidoverdose. Med nalokson i nesesprayform kan lekpersoner uten helsefaglig bakgrunn, etter rask opplæring, gi motgift til folk i overdose.

Det er gjerne mennesker som selv bruker opioider som oftest er vitner til andres overdoser. Med utdeling av nalokson nesespray er tanken at kamerater skal være bedre rustet til å ta vare på hverandre - Kameratredning med nalokson.

Les mer om nalokson her  

Samarbeid om markering 

Kristiansand kommune markerer Verdens overdosedag den 31. august på mange ulike måter.

Arrangementene er et samarbeid mellom kommunale tjenester og brukerorganisasjoner i kristiansand.

  • Varaordfører Erik Rostoft holder appell klokken 12.00 på stand i Markens gate
  • Det blir markering på stand i Markens gate, og på videregående skoler
  • Det blir delt ut informasjonsmateriell og vist informasjonsfilmer. Det blir anledning til å tenne lys for de vi har mistet i overdose.

Dagen markeres over hele verden, Europa og flere steder i Norge for å minnes de døde, og for å skape bevissthet om at overdoser kan forebygges. Hvert år dør rundt 260 personer av overdose i Norge.

- Selv om det er et lite antall overdoser i Agder, så har vi en høy dødsrate sett i forhold til innbyggertall, sier Øyestein Endresen som er rådgiver i Kristiansand kommune.

Norge har de siste årene hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa.

- Overdoser er et alvorlig folkehelseproblem. Det er viktig å jobbe for å forebygge overdoser, og vi må også huske på de mange pårørende som står tilbake i sorg etter hvert enkelt overdosedødsfall, sier han.  

Samarbeid om forebygging

Kristiansand kommune er medlem av Overdosenettverk i Norge, hvor det jobbes målrettet for å forebygge overdoser. Det blir eget tiltak for dette i neste Rusmiddelpolitisk handlingsplan, som nå er under arbeid.

Det er sentralt i overdosearbeidet at det er god lokal forankring internt i kommunen, mellom organisasjoner, (ProLAR Nett, Hjelp oss å hjelpe, A-larms pårørendegruppe og Veiledningssenteret for pårørende (NKS) og Blå Kors), politi, AMK, legevakt, sykehus og så videre.

Øystein Endresen peker på at Overdosestrategien, utarbeidet av Helsedirektoratet, har dette sentrale mottoet: «Javisst kan du bli rusfri - men først må du overleve."

Overdosestrategien har en nullvisjon: Vi har ingen å miste!

Kontakt for media  

Chriss Voll
Spesialsykepleier, feltsykepleien
950 38 803

Dagfinn Haarr
Kommuneoverlege 
482 67 701