Mottok Frivillighetsprisen

På frivillighetsdagen lørdag 5. desember fikk privatpersonen Steinar Monsen og organisasjonen Søgne Turgruppe overrakt Kristiansand kommunes frivillighetspris 2020.

– Det er stort

1500 Frivillighetsprisen 2020 3.jpg

Nelly Reidun Johansen mottok Kristiansand kommunes frivillighetspris 2020 på vegne av organissjonen Søgne Turgruppe. Steinar Monsen fikk prisen som privatperson for sin innsats i Søgne dykkerlubb og sjøspeideren. Foto: Svein Tybakken

– Det er stort å ta imot denne prisen. Jeg følger at jeg gjør det på vegne av alle som gjør en frivillig innsats og som blir verdsatt av kommunen. Det er stort, veldig stort. Det er nesten like stort som når jeg ser det lyser i øynene på en av ungdommene i sjøspeideren som for første gang føler at «Dette klarer jeg! Jeg har fått et ansvar og jeg mestrer det!». Slike øyeblikk er verd alt arbeidet, sa en rørt Steinar Monsen da han takket etter å ha mottatt frivillighetsprisen av varaordfører Erik Rostoft. Høytideligheten skjedde under en direktesending på Facebook fra Rådhuskvartalet lørdag 5. desember kl. 12.00-12.30.

1500 Frivillighetsprisen 2020 6.jpg

En rørt Steinar Monsen syntes det var stort å motta frivillighetsprisen av Kristiansand kommune. Bak prisvinner Nelly Reidun Johansen. Foto: Svein Tybakken

– Overraskende

På vegne av Søgne Turgruppe mottok Nelly Reidun Johansen organisasjonens frivillighetspris.

– Tusen takk for prisen! Dette kom veldig overaskende på turgruppas mange medlemmer. Prisen går rett til gode for medlemmene, sa «turgeneral» Johansen i sin takketale.

Dykker og speiderleder

I juryens begrunnelse for prisen heter det blant annet at Steinar Monsen har vært engasjert i frivillig arbeid siden han flyttet til Søgne i 1987. Han begynte med en gang i Søgne Dykkerklubb og er i dag båtleder, altmuligmann og varamann til styret. Han har gjort en solid innsats med å hente søppel, teiner – såkalte spøkelsesredskaper på havbunnen. Klubben har siden den store ryddeaksjonen til sjøs ble igangsatt i 2015, tatt opp over 2.000 fiskeredskaper totalt. Steinar er også speiderleder og båtansvarlig i 1. Søgne Sjøspeidere. Han lærer opp de unge i sikkerhet, navigering og sjømannskap.

1500 Frivillighetsprisen 2020 2.jpg

Også et par representanter for sjøspeiderne i Søgne var til stede for å se Steinar Monsen få frivilighetsprisen. Foto: Svein Tybakken

Sosialt og helsebringende

Søgne Turgruppe ble etablert i 1998 og "turgeneral" Nelly Reidun Johansen  har vært leder siden oppstarten. 255 registrerte medlemmer i alderen 60 til 90 år går ukentlige turer. Mantraet er å aldri droppe en tur – heller legge om løypa etter vær- og føreforhold. Juryen har vektlagt bred sosial aktivitet som gir samhold og bekjentskap og bidrar til bedre helse – både fysisk og mentalt. 

I stedet for, som vanlig, å samle frivillige organisasjoner og innbyggere til å feire frivilligheten, hadde Kristiansand kommunes frivillighetsenhet på grunn av koronasituasjonen arrangert en halvtimes direktesending på Facebook. Sendingen ble ledet av kommunalsjef for innbyggerdialog, Elisabeth Engemyr.

1500 Frivillighetsprisen 2020 7.jpg

Varaordfører Erik Rostoft holdt fram frivilligheten som viktigste samarbeidspartner for sterke lokalmiljøer og demokratisk medvirkning i sin i forbindelse med utdelingen av Frivillighetsprisen 2020. Foto: Svein Tybakken

Viktig samarbeidspartner

– I kommuneplanen, vårt viktigste styringsverktøy, sier vi at alle innbyggere skal oppleve mestring, tilhørighet og trygghet. Alle skal kunne delta likeverdig og aktivt i utvikling av lokalsamfunnet. Det reduserer levekårsforskjeller og motvirker utenforskap. Og her er frivilligheten vår viktigste samarbeidspart for å oppnå disse målene. Å delta i frivillig arbeid gir demokratisk deltakelse, og som filmen også understreket – god folkehelse og livskvalitet, sa varaordfører Erik Rostoft blant annet i sin hilsningstale: Han viste til presentasjonsfilmen av prisvinnerne som ble vist under direktesendingen.

I stedet for publikum under sendingen hadde prisvinnerne fått ta med seg fem personer hver – litt familie og venner og medlemmer fra prisvinnernes respektive organisasjoner.

1500 Frivillighetsprisen 2020 4.jpg

Det var også musikalsk innslag under sendingen. Elevene Hedda Stavseth Krogedal (1. filolin), Hanne Victoria Egger (2. filolin) og Ellisiv Seljåsen Torp (cello) sammen med sin lærer Randi Birkeland (cello) fra Kristiansand kulturskole Knuden, spilte to klassiske musikkstykker. Foto: Svein Tybakken

Se direktsendingen i opptak her

(Mangler dessverre lyd helt i starten)