Formannskapet i Kristiansand er klart til nytt dialogmøte med innbyggerne – denne gangen blant annet ungdom i Songdalen. Onsdag 4. mars er det åpent møte i «rådhuset» på Nodeland.

Glade for å være i gang

1500 Formannskapet 04022020.jpg

Formannskapet ser fram til å møte ungdom i Songdalen. Fra venstre Mali Steiro Trondsmoen (SV), Reidar Heivoll (Sp), Mira Thorsen (MDG), Sigrun Sæther (KrF), Mette Gundersen (Ap), Ida Grødum (H), Jørgen Kristiansen (KrF), Jan Oddvar Skisland (Ap), Roy Fardal (Uavh.), Terje Øydne Pettersen (H), Erik Rostoft (Folkelista), Stian Storbukås (Frp), Hildegunn Marie Tønnessen Seip (MDG), Vidar Kleppe (Dem.) og Renate Hægeland H). Foto: Svein Tybakken  

– Vi er glade for å ha kommet i gang med dialogmøtene og vi fikk mange konstruktive innspill på Tagvall for et par uker siden. Nå ser formannskapet fram til å møte folk og organisasjonsliv i Songdalen, ikke minst ungdommene fra Songdalen ungdomsskole, sier Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland.

Ifølge programmet for dialogmøtet 4. mars kl. 09.00 til 11.45 i det tidligere rådhuset på Nodeland, skal formannskapet blant andre lytte til innledende innlegg fra elevrådsleder Mina Trydal Simonsen (10b), nestleder Johannes Lilleskare Pedersen (10c), Dominik Rabeszko (8b) og Idunn Heimerdinger Langfeldt (9c).

Oppfordrer til å komme

– Det er viktig å lytte til de unge. Flere av disse er også politisk aktive og med i ungdommens bystyre. Det kom 60 innbyggere på det første dialogmøtet vi holdt på Tangvall. Nå håper vi på like stort engasjement på Nodeland, sier ordfører Skisland, som oppfordrer innbyggerne til å komme og delta på dialogmøtene. Han minner også om mulighetene til å komme med innspill på Kristiansand kommunens nettsider.

Les mer om dialogmøtene her.

Send inn innspill