Møter kreftpasienter igjen

Kreftkoordinatorene i Kristiansand er tilgjengelige for å møte pasienter og pårørende igjen. Den 12. mars førte restriksjoner til at hjelpen i flere uker bare kunne bli gitt på telefon.

Linda Hanisch og Reidun Berge Abelsæth, kreftkoordinatorer i Kristiansand kommune. Foto: Børge Røssaak Nilsen, Kristiansand kommune

Linda Hanisch og Reidun Berge Abelsæth er kreftkoordinatorer. Foto: Børge Røssaak Nilsen, Kristiansand kommune  

Kreftkoordinatorfunksjonen har fungert som den skal etter retningslinjer fra sentralt hold. Men kreftkoordinatorene i Kristiansand er glade for at det nå kan åpnes mer opp.  

- Vi ser frem til å bli mer tilgjengelig enn det som har vært mulig på grunn av nedstengningen av samfunnet, sier kreftkoordinatorene Linda Hanisch og Reidun Berge Abelsæth.  

De peker på at de i forbindelse med korona-restriksjonene har vært nødt til å unngå personlige møter.

- Flere har hatt spørsmål knyttet til sin kreftsykdom og praktiske ting knyttet til dette. Mange som lever med kreftsykdom i familien ønsker å snakke om hvordan Covid-19 påvirker deres livssituasjon, sier Linda Hanisch og Reidun Berge Abelsæth.  

Ressurs 

Kreftkoordinatorfunksjonen i nye Kristiansand dekkes av to spesialsykepleiere i totalt en og en halv stilling. De har begge lang erfaring innen kreftomsorgen, både i spesialisttjenesten og i primærhelsetjenesten.

Kreftkoordinator er ansatt i Kristiansand kommune og ikke i Kreftforeningen.

Tidligere har det vært nettopp Kreftforeningen som har sittet med enkeltsaker og hjulpet med dette, mens nå er denne oppgaven videreført til kommunens kreftkoordinator.  

- Vanskelig situasjon

– Det å få kreft og leve med en kreftsykdom kan være svært vanskelig for den som er syk men også for pårørende. Vi opplever også at ensomme og utrygge med lite nettverk har hatt behov for noen å snakke med, sier Hanisch og Abelsæth.  

–  En hel familie blir rammet når alvorlig sykdom blir en del av hverdagen. Kreftkoordinator ønsker å være en ressurs for hele familien, også for barn som pårørende. Det kan være hensiktsmessig for de berørte å komme i kontakt med kreftkoordinator på et tidlig tidspunkt. Ved diagnosetidspunkt kan usikkerheten være spesielt tilsted på hva som ligger foran dem, sier kreftkoordinatorene.    

Lavterskeltilbud 

Kreftkoordinator er et lavterskeltilbud til pasienter som har, eller har hatt kreft, og deres pårørende. Det trengs ingen legehenvisning for å komme i kontakt med en kreftkoordinator.  

– Vi kan bidra i mange situasjoner. Flere har hatt behov for å prate om det som ligger foran dem med mulig sykdomsutvikling og hva slags type hjelp de kan få, sier Hanisch og Abelsæth.  

De opplever også at ektefeller har hatt behov for å prate om det å få dø hjemme og hvordan det kan la seg gjøre når den tid kommer.  

- De vil vite hvilke tjenester som finnes og samarbeidet mellom forskjellig aktører i en slik tøff tid. De trenger prate gjennom forventet forløp, hvor ønsker en å avslutte livet og slike ting, sier de to.  

Belastende periode

På grunn av koronasituasjonen har tjenesten altså vært noe endret siden 12.mars. Begge kreftkoordinatorene har hele tiden vært operative men bare per telefon.

Samtidig har mange andre kommunale tjenester også hatt redusert tilbud. Endringer i samfunnet totalt sett har også ført til at flere pasienter opplever denne perioden som mer belastende.  

- Dette er nå åpnet mer opp den siste uken, og muligheten for fysiske møter med pasient eller pårørende er mulig etter gjeldende smittevernregler.   Mennesker berørt av kreft kan ta direkte kontakt, men også kommuner og sykehus kan bruke oss mer, sier Hanisch og Abelsæth.  

Hvis du er pasient eller pårørende kan du finne kontaktinformasjon til kreftkoordinatorer finner du nederst på denne siden.

kristiansand.kommune.no/kreftkoordinator

Kreftforeningen roser 

Distriktssjef for Kreftforeningen på Agder, Geir O. Wehus, roser innsatsen som gjøres av kommunens kreftkoordinatorer.

-Flere og flere får kreft hvert år. Beregninger fra Kreftregisteret viser at antall krefttilfeller kommer til å øke med opp mot 40 prosent i løpet av de neste 15 årene. Kreftkoordinatorene gjør kommunen bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer på kreftområdet, sier han.

- Kreftkoordinatorene bidrar til nødvendig hjelp, forutsigbarhet, økt livskvalitet og er til stor nytte for pasienter og pårørende, sier distriktssjefen.

Du kan lese mer om Temakafé for pasienter og pårørende og Treffpunkt for barn og unge som er pårørende samt Kreftforeningens øvrige tilbud på www.kreftforeningen.no

Kontakt for media 

Kreftkoordinator
Reidun Berge Abelsæth
Telefon: 468 29 653