Elever fra Songdalen skole og Holte skole viste sine ideer for fremtidsrettede og bærekraftige bedrifter, og elever fra Kongsgård skolesenter har lagd nettavis.

Innspill til bærekraft

280A7392.JPGPlanrådgiver Grete Sjøholt og ordfører Jan Oddvar Skisland lot seg imponere over de mange gode ideene fra elevene. Her får de vite hvordan elever fra 9C ved Holte skole foreslår at man kan bruke solvarme til å utvinne ferskt vann fra saltvann. Foto: Børge Røssaak Nilsen, Kristiansand kommune

Onsdag fikk politikerne i formannskapet innspill fra ungdom til hvordan den nye kommunen kan utvikles til en mer bærekraftig kommune.

Arrangementet er en av flere medvirkningsarenaer som Kristiansand kommune har tatt initiativ til for å få innspill til kommuneplanens samfunnsdel.

Politikerne fikk se åtte ulike ideer til elevbedrifter med bærekraft. Prosjektene inngår som en del av «Den grønne kampen».  Den grønne kampen er utviklet av Kristiansand kommune i samarbeid med Aptum kommunikasjon. Kampanjen finansieres av ATP- samarbeidet i Kristiansandsregionen.

Hensikten med kampanjen er å redusere foreldrekjøring som vil bety lavere utslipp av klimagasser. Bedre folkehelse er også sentralt i kampanjen.

Gøy og lærerikt

 - Det har vært veldig gøy og lærerikt å holde på med! Vår idé er en gjenbruksbutikk for klær og møbler der folk både kan kjøpe og selge, men også bytte til seg ting, sier Rikke Vatneli fra 9D ved Holte skole.

Elevene hadde fått i oppgave å lage en bedrift som enten gir barn og unge bedre helse, bidrar til mindre forbruk, eller bidrar til mindre transport.

Prosjektene med elevbedrifter var «Gjenbruksbutikk», «Ferskt vann» som er et system for å avsalte havvann, «Glow Up» miljøvennlig kosmetikk, samkjøringsappen «Svipp», «Skoleforbedring» som tar til orde for blant annet nyttevekster på skoletak, «Food Free» mot matsvinn, og «Trash Cash» som skal bøtelegge ved feil eller manglende kildesortering  av søppel. 

Se de ulike elevbedriftene i bildegalleri nederst på siden.

Skaperglede

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

UE gjennomfører mange ulike aktiviteter i skolene, og bisto i utviklingen av de ulike kreative ideene. De samarbeidet med Holte skole og Songdalen skole.

-  Kommuneplanen skal tuftes på FNs bærekraftsmål, og vi vil ha innspill fra flest mulig. Det er veldig gledelig at alle disse elevene har gjort en så god jobb med å vise hvilke muligheter de ser for en bærekraftig fremtid, sier Grete Sjøholt, planrådgiver i by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune.

I sin innledning til politikerne i formannskapet pekte Sjøholt på at hun godt vet at innspill til politisk behandling oftest kommer skriftlig i sakspapirer eller rapporter.

- Denne gangen får dere innspill fra unge innbyggere på en ny måte, understreket hun.

Nettavis

Skoleavisa KongsgårdpostenSkoleavisa Kongsgårdposten har mange tekster skrevet av elever med utgangspunkt i hva som er "Min drømmeby". (Skjermdump)

Kongsgård skolesenter har hatt fokus på hvordan Kristiansand kan bli en mer bærekraftig by i tråd med FNs bærekraftsmål.

Skolesenteret på Lund har om lag 800 elever, de fleste voksne og minoritetsspråklige. Skolen har gjennom  prosjektet #mindrømmeby2030  som skal sikre  kommet med mange innspill til kommunens planarbeid fra en gruppe som ikke alltid har like lett for å bli hørt.

Skolen hadde valgt å lage en nettavis der skribentene fikk beskrive sin drøm for Kristiansand i 2030 som sitt innspill. I de om lag 50 tekstene som er skrevet og lagt ut på nettavisen har noen også de beskrevet både drømmer for fremtiden og hva de mener må til for at Kristiansand skal bli verdens beste kommune å bo i.

Lærer Tor Kristian Herskedal som presenterte nettavisen for politikerne i formannskapet, sa at elevene var svært begeistret.

- Elevene sa det er fantastisk at politikerne hører på dem. Dette opplever de fleste ikke i sitt hjemland, sa han.

- Spennende

Formannskapets medlemmer ga mange tilbakemeldinger til elevene, og ordfører Jan Oddvar Skisland syntes det var spennende å se alt elevene presenterte.

- Dette har vært en god prosess, og dette har vært et godt opplegg for innspill, sa ordføreren som også minnet elevene om at de måtte være utålmodige og kreve å bli hørt.

Kommunedirektør Camilla Dunsæd pekte på at Kristiansand kommune satser mye på innbyggerdialog, og synes det var flott å se hvordan elevene tok utfordringen når de ble utfordret til å gi innspill til politikere og administrasjon.

 

Elevbedriften "Skoleforbedring" ville blant annet bruke skolebyggene og ikke minst de store takflatene på nye måter. Blant ideene er solcellepaneler til strømproduksjon og bruk av takene til hager og matproduksjon. "Glow Up" er en elevbedrift som lager vegansk, økologisk og miljøvennlig sminke. Jentene fra 9B ved Songdalen skole har egne hemmelige oppskrifter, og bruker produktene selv. Elevbedriften "Svipp" fra 9B ved Holte skole har en lur app-løsning for samkjøring i bil. "Food Free" fra 9A ved Songdalen skole har et konsept for å finne gratis matvarer i dagligvareforretningene og distribuere det. Gjenbruksbutikken er en lur ide fra 9D ved Holte skole. Utstillingen av de ulike elevbedriftenes ideer sto i Rådhuskvartalet slik at politikerne lett kunne gå opp fra formannskapsmøtet i kjelleren og se. Både skoleelevene og politikerne var glade for denne muligheten til å utveksle tanker og ideer. Med "Trash Cash" vil elever fra 9C ved Holte skole gjøre søppelhenting mer effektivt, og de vil straffe dem som ikke resirkulerer riktig med gebyrer.