Mener alvor med satsing på bærekraft

Kristiansand skal være et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn. Dette er det første målet i kommuneplanens samfunnsdel som er sendt på høring fram til mandag 29. juni.

Dette går ikke av seg selv, og krever både omstillingsvilje og samarbeid – både internt og eksternt.

Kommunen satser sterkt både på bærekraftig omstilling og spesielt på klima. Bystyret har vedtatt at det skal lyses ut tre stillinger innen fagfeltene bærekraft og klimaomstilling og en prosjektstilling som er knyttet til bærekraftsenteret som skal åpne på nyåret.

Dette er altså ett av de konkrete tiltakene med «å forankre arbeidet med omstilling av Kristiansand til et lavutslippssamfunn og institusjonalisere klima- og miljøarbeidet,» som det heter i bystyrets vedtak.

– Et viktig grep i dette arbeidet er å involvere innbyggere, næringsliv og akademia i arbeidet med å utvikle et bærekraftig samfunn, med særlig vekt på fremtidens generasjoner, sier strategisjef Lukas Wedemeyer.

Wedemeyer og Felberg_bærekraftmål.JPG

Fra venstre Knud Felberg og Lukas Wedemeyer. Mellom seg holder de bærekraftsmål nummer 17 som handler om samarbeid.

Sentral i bærekraftnettverket

Direktør for Samfunn og innovasjon Wenche P. Dehli representerer Kristiansand kommune i det norske bærekraftnettverket som ble opprettet i mai og består av tolv norske kommuner og tre fylkeskommuner.

– Kristiansand er en av kommunene som leder bærekraftnettverket. samarbeidet dreier seg om hvordan vi kan bidra lokalt til å nå FNS 17 bærekraftsmål, forklarer Wedemeyer.

Bærekraftsenter i Kristiansand

Politikerne i Kristiansand vedtok i november 2019 å utlyse en konkurranse for å finne utviklere og drivere for et nytt bærekraftsenter i Kristiansand som skal ligge i Kvadraturen – Dronningens gate 2 og 2A. Kommunen gjennomfører konkurransen i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund (NAL)

– Konkurransen om et nytt bærekraftsenter har nå tre finalister. Da konkurransen startet var det 13 deltakere, forteller Knut Felberg,  kommunalsjef for klima og arealutvikling i Kristiansand kommune. – Vi ser frem til at senteret kan åpnes ved årsskiftet og bli en naturlig møteplass for arbeid med bærekraft og klimaomstilling i Kristiansand.

Samarbeid må til

Både Wedemeyer og Felberg er enige i at bærekraftig omstilling bare kan skje når hele samfunnet mobiliseres.

– Dersom vi arbeider alene blir arbeidet for fragmentert og vi klarer rett og slett ikke å nå målene. Det er bare ti år igjen til 2030, og da har vi ikke mer enn tiden og veien, sier Wedemeyer. – Våre ambisjoner er høye. Vi ønsker å være blant de fremste i landet. Derfor mobiliserer vi lokalt, samtidig som vi deltar i nasjonale og internasjonale nettverk.

FNs bærekraftspyramide