Meld fra om du finner plastpellets langs strendene

Kommer du over slike plastpellets som bildet viser, vil Kystverket at du melder funnet til dem.

plastpellets

Slik ser plastpelletsene ut. Foto: Fredrikstad kommune/ Oslofjorden Friluftsråd.

I februar kom et skip lastet med plastpellets opp i et kraftig uvær på vei fra Rotterdam til Norge (sør for Danmark). Noe av lasten forskjøv seg, og det ble slått hull i en kontainer. Denne kontaineren var full av plastpellets, og cirka 13 tonn gikk på havet.

Drivbaneberegninger viser at plastpelletsene derfra har kommet inn i Oslofjorden, og er funnet på strender på begge sider av fjorden og nedover mot Sørlandet.

Kystverket leder arbeidet med å rydde strender for plastpellets i samarbeid med de interkommunale utvalgene mot akutt forurensing i Oslofjordområdet og nedover Sørlandet.

Se kart over funnsteder her.  

Lokale funn

Også i skjærgården i Kristiansand har publikum meldt fra om mindre funn av disse pelletsene. Dersom du skulle finne slike pellets vil Kystverket gjerne høre fra deg. De har opprettet en publikumstelefon der du kan ringe inn og melde fra om funn.

Telefonnummeret du ringer for innmelding er 33 03 48 10.
Telefonen er åpen hverdager fra klokken 09.00 til 19.00 og klokken 11.00 til 16.00 i helgene.

Du kan også registrere funn via dette skjemaet hos Fredrikstad kommune

Les mer om Kystverkets aksjon og utslippet av plastpellets:

Kystverket leder arbeidet med opprydding av plastpellets

Kystverket trenger din hjelp 

Søppel i skjærgården

Skjærgårdstjenesten i kommunen har også holdt utkikk etter plastpelletsene.

Skjærgårdstjenesten

Skjærgårdstjenesten (arkivfoto).

– Vi har sjekket i enkelte bukter, men ikke funnet noe, sier Tor-Fredrik Axelsen, soneleder for park og friområder. Han legger til at det også er gledelig å se at det ikke er mye søppel i skjærgården for tiden.
– Medias oppmerksomhet på marin forsøpling har gjort folk mer bevisst på problemet. Folk har blitt mye flinkere til å rydde opp etter seg, sier han.

Skulle du likevel komme over et forsøplet område kan du melde fra via Hold Norge Rent sin ryddeportal 

Strandryddeuka 2020 utsatt

Strandryddeuka mobiliserer flere tusen frivillige hvert år og er Norges største kollektive ryddedugnad. Den arrangeres vanligvis i mai måned. På grunn av utbruddet av korona har årets aksjon blitt utsatt til høsten.

Les mer om ryddeuka hos Hold Norge Rent