Live-sending, Kristiansand mot 2030

Politikerne skal stake ut kursen for Kristiansand frem mot 2030. Hva slags samfunn ønsker vi at Kristiansand skal være? Hvilke grep må kommunen ta for å utvikle byen og lokalsamfunnet i ønsket retning?

Jan Oddvar Skisland med planforslaget Sterkere sammen - Kristiansand mot 2020

Ordfører Jan Oddvar Skisland med planforslaget "Sterkere sammen - Kristiansand mot 2030

Høring

Et planforslag til hvordan Kristiansand skal utvikle seg de neste 10-12 årene er nå ute til høring. Du har nå muligheten til å påvirke dette.

Lurer du på hva som er de foreslåtte retningene for den nye kommunen? Blir det du er opptatt av ivaretatt i planen? Ønsker du å påvirke innholdet i planen, men er usikker på hvordan? Da bør du følge med på live-sendingen torsdag 18. juni kl 1300-1400.

På denne live-sendingen vil du få en presentasjon av forslaget til kommuneplanens samfunnsdel som politikerne sendte på høring 13. mai. Du får høre om satsingsområdene og overordnet arealstrategi. I tillegg vil du høre hva ulike grupper i samfunnet er opptatt av og hva de mener om forslaget. Hvis du lurer på noe kan du spørre om det i chatten under sendingen.

;

Her finner du lenke til live-sendingen.

Ordfører Jan Oddvar Skisland, Lukas Wedemeyer (strategisjef) og planrådgiver Marit Eik (fra by- og stedsutvikling) vil presentere forslaget til kommuneplanen. I tillegg får vi besøk av Mats Kjelle som representerer Ungdommens bystyre, gjestebudvert Wenche Aspelund og Roar Osmundsen fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. De vil snakke om saker som er viktig ut i fra deres perspektiv, og fortelle hvordan de opplever at disse sakene er ivaretatt i planforslaget.  

Satsingsområder

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnede plan og er kommunens strategi for å møte fremtidens utfordringer. Visjonen er sterkere sammen. For å møte de viktigste utfordringene frem mot 2030 er det foreslått tre satsingsområder: attraktiv og miljøvennlig, inkluderende og mangfoldig og skapende og kompetent.

Overordnet arealstrategi bygger opp omkring målene i satsingsområdene og gir føringer for kommunens fysiske utvikling i et langsiktig perspektiv.

Her kan du lese mer om arealstrategien. 

Hele forslaget til planen kan du lese her:

Sterkere sammen – Kristiansand mot 2030.

Alle innspill til kommuneplanens samfunnsdel må sendes inn via eget skjema innen 29. juni 2020.

Her er skjemaet "min mening om kommuneplanen".

Les mer om planarbeidet og på denne siden.