Lærling i Kristiansand kommune

Kristiansand kommune er en spennende arbeidsplass, med omlag 170 lærlingeplasser. Det er mulighet for læreplass innenfor mange fagfelt i kommunen.

Lærling sammen med barnHovedtyngden av lærlinger i Kristiansand kommune er innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget. Foto: Scanstockphoto.com

Kristiansand kommune lønner lærlingene med 50% lønn av fagarbeiderlønn i hele læreperioden.  

Hva tilbyr vi?

  • Mulighet for ulike praksisplasser og bred praksis innen hvert enkelt fag.
  • Oppfølging, egenvurdering og individuell vurdering underveis i læretiden.
  • Veiledere med lang erfaring i faget.
  • Kurs og samlinger for lærlinger.  

Om du ønsker læreplass i Kristiansand kommune kan du søke på to måter:

  1. Vigo innen 1. mars.
    Felles internettportal for søking til læreplass i bedrift i Agder.
  2. Eller send e-post innen 1. mars med kompetansebevis/terminkarakterer, CV og søknad til post.laerling@kristiansand.kommune.no  

Mottatte søknader vil bli behandlet i perioden 01.03.2020 – 30.06.2020.