Kurses for å hjelpe koronasyke

Daniel Kirubi Njuguna og 12 andre arbeidssøkende er i gang med kurs for å bli dyktiggjort som personell til bemanning av koronamottak. Alle er rekruttert av NAV.

Fikk takk av ordfører

1500 Koronamottak kurs.jpg

Ordfører Jan Oddvar Skisland i hyggelig prat med undervisere og kursdeltakere. Fra venstre kursdeltaker Marianne Stray, ernæringsfysiolog og underviser Thomas Gordeladze, ordfører Skisland, Linda Simonsen som underviser i smittevern, kursdeltakerne Daniel Kirubi Njuguna og Dukagjin Krasniqi. Foto: Svein Tybakken

Tirsdag 23. juni hadde kursdeltakerne sin først dag med praktisk undervisning på Kristiansand kommunes simuleringssenter i lokalene til Kongens senter. Ordfører Jan Oddvar Skisland og varaordfører Erik Rostoft tok turen innom kurset i lunsjen og takket deltakerne for at de engasjerer seg til fordel for fellesskapet.

– Det er topp at dere har kastet dere på kurset i sommer og jeg håper dette kan være en vei inn i arbeid i helsesektoren, hvor behovet for nye medarbeidere bare er økende. Jeg ønsker dere lykke til og håper disse sommerukene blir en spennende og lærerik tid for dere, sa ordfører Skisland.

God beredskapsjobb

1500 Camilla Steinsvåg.jpg

Kompetanserådgiver Kamilla Steinsvåg i Kristiansand kommune er glad for å ha 13 motiverte på kurs for å ekstrapersonell i et interkommunalt koronamottak, om pandemien skulle spre seg kraftig igjen. Foto: Svein Tybakken

Målet med kurset er å gjøre deltakeren i stand til å utføre en god helsefaglig beredskapsjobb. Etter endt kurs skal deltakerne kunne avlaste profesjonelt helsepersonell og uavhengig av koronapandemien være med i en ressursbank i området helse og mestring som aktuell vikarhjelp.

– Det er veldig bra at politisk ledelse viser at de er takknemlige for dette engasjementet som kursdeltakerne viser i sin egen vanskelige situasjon som arbeidsledige. De er helter som stiller seg frivillig til tjeneste i den nasjonale dugnaden mot korona-viruset, sier Kristiansand kommunes leder for opplæringen av ekstrapersonell til koronamottak, kompetanserådgiver Kamilla Steinsvåg i helse og mestringsdirektørens stab.

– Det er også helt klart en vinn-vinn-situasjon. Kursdeltakerne får et bein innenfor helse- og omsorgsyrket og tjenestene våre får en pool av mulige assistenter og dermed en personelløkning, uavhengig av koronasituasjonen, sier Steinsvåg.

– Vil være til hjelp

1500 Koronamottak kurs smittevern.jpg

Daniel Kirubi Njuguna og Elin Pedersen kurses i smittevern av Linda Simonsen. Foto: Svein Tybakken

En av kursdeltakerne er Daniel Kirubi Njuguna. Han har utdannelse som barne- og ungdomsarbeider og har vært arbeidssøkende via NAV.

– Jeg liker utfordringer og forsto at dette kurset ville bety nye muligheter da NAV tok kontakt med meg. Jeg vil være til hjelp i samfunnet og jeg vet at jeg kommer til å lære mye av kurset, sier Daniel, som ikke er engstelig for å la seg bruke som bemanning på et eventuelt kronamottak.

– Når du vet hva du skal gjøre i denne krigen mot korona så er jeg ikke redd. Dette er en ny mulighet for meg til å hjelpe folk og til å komme meg videre inn i helsearbeid – noe jeg har veldig lyst til, sier Daniel Kirubi Njuguna.

Kursdeltakerne bruker ferieuker til å gjennomføre en hektisk opplæring tilsvarende syv fulle dager og fire uker praksis i kommunale helseinstitusjoner. Opplæringen blir gjennomført ved en kombinasjon av teoretisk undervisning, e-læring, simuleringstrening og refleksjonsarbeid. Kandidatene skal blant annet innom helsefagområdene kommunikasjon/etikk, samtykke og taushetsplikt, ernæring og måltid, smittevern mot koronavirus, generelt smittevern, forflytningsteknikk, psykisk helse, demens og hygiene/stell.

Les mer om interkommunalt koronamottak