Kultur til folket i Haugenparken

Herborg Kråkevik er det store trekkplasteret når Haugenparkens venner inviterer til den årlige gratiskonserten, som i år også markerer 75-årsjubileet til forfatter og lyriker Paal-Helge Haugen.

6165-1170x775.jpeg

Slik så det ut i Haugenparken i fjor da D.D.E. skapte folkefest. I år blir det en annerledes konsertopplevelse. Foto: Klara Turid Fidje, Fritidsnytt.

Gratis kulturtilbud til folket

I en årrekke har Haugenparkens venner med Otto Eriksen i spissen, invitert til gratiskonserter i parken på Nodeland. I fjor var det folkefest med rundt 4000 fremmøtte da D.D.E. inntok scenen. Kontrasten til årets konsert som arrangeres torsdag 27. august, er stor. 
– Vi har kun plass til 200 stykker i år. Smittevernet er tatt på høyeste alvor, understreker Otto Eriksen. Gratisbillettene ble lagt ut tidligere i sommer og er for lengst revet bort.

Eriksen understreker at det viktigste for han med konsertene er at kulturen kommer ut til folket og at dette skal være et gratis tilbud.
– Jeg ønsker å gi kultur av god kvalitet til alle grupper av befolkningen og håper med gratiskonsertene at vi når folk som ellers kanskje ikke ville gått på konsert.

Wenche Myhre, Bjørn Eidsvåg, Vamp, Vazelina Bilopphøggers, Ole Paus og Jonas Fjeld er blant artistene som tidligere har laget folkefest i Haugenparken.

– En vitaminpille

Blant de som gleder seg til konserten er direktør for kultur- og innbyggerdialog Torbjørn Urfjell.
– Vi får en skikkelig vitaminpille i Haugenparken på torsdag. Miksen av ypperlig kunstnerisk kvalitet, imponerende dugnadsinnsats og jubileet til Paal-Helge Haugen gjør arrangementet ekstra kjærkomment og viktig i en tid der slike opplevelser har latt vente på seg, sier han.

Også ordfører Jan Oddvar Skisland, varaordfører Erik Rostoft og direktørene i Kristiansand kommune er invitert. Og selvsagt stiller jubilanten Paal-Helge Haugen også opp.

Kristiansand kommune er blant sponsorene til konserten. Søgne og Greipstad sparebank er hovedsponsor og det lokale næringslivet bidrar med resten.

Haugens samarbeidspartnere

Paal-Helge Haugen er født i Valle i Setesdal, men har vært bosatt på Nodeland i en årrekke.

Det er ingen tilfeldighet at Herborg Kråkevik er det store trekkplasteret i år. Paal-Helge Haugen har samarbeidet med Kråkevik og skrevet tekster til hennes litterære julehefte Juleroser.

Herborg Kråkevik.jpg

Herborg Kråkevik er en av Paal-Helge Haugens samarbeidspartnere. Foto: Herborgkrakevik.no

Folkemusiker Kirsten Bråten Berg, som Haugen har hatt et nært samarbeid med i flere år og felespiller Daniel Sandén-Warg bidrar også på konserten.

Om Haugenparken

Haugenparken ligger midt i sentrum på Nodeland.  Den ble anlagt for 25 år siden i forbindelse med forfatter og lyriker Paal-Helge Haugens 50-årsdag. . Parken ble utvidet og oppgradert til sin nåværende form for cirka 10 år siden og Haugenparkens venner ble etablert i den forbindelse. Parken har nå et areal på ca. 2,8 daa og er omgitt av en flott natursteinsmur.

Parken har flere kunstutsmykninger: et vannspeil som skal illustrere meanderløpet i Songdalselva, en blå krukke av Kjell Nupen, fire heller med vers av forfatter Paal-Helge Haugen. I tillegg er det totalt ni steiner med innhogde avtrykk av ulike former for vikkefrø, utført av kunstner Barbro Raaen Thommassen. Torvund-skulpturen som stod i parken fra tidligere, er restaurert.

I 2014 ble det bygget en utendørs kulturscene på dugnad. 

Haugenparken_Nupenkrukke red.JPG

Haugenparken med Nupen-krukken i forgrunnen. Arkivfoto: Songdalen kommune.