Krigshelten Aaros minnes

Onsdag 12. august avduker stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan et bronserelieff av krigshelten og Linge-telegrafisten Johan Fredrik Jakobsen Aaros på Åros i Søgne.

Aaros.png

Johan Fredrik Jakobsen Aaros

Etter avdukingen blir det et større minnearrangement i kultursalen på Søgne gamle prestegård.

Se program her.

Relieff av kunstneren Erik Pirolt

Søgne kommunestyre vedtok 26.9.2019 at krigshelten Fredrik Aaros skal hedres. Kristiansand kommune har, sammen med Søgne og Greipstad Sparebank og Christianssands Sjømandsforening, bevilget midler til relieffet utformet av kunstneren Erik Pirolt. Bronserelieffet er 70 x 100 cm og viser fenrik Aaros i profil i Linge-uniform. Stedet hvor relieffet settes opp ligger godt synlig til, like ved Åros Camping. Strandstien Høllen-Åros går forbi stedet.

Med i Kompani Linge

Johan Fredrik Jakobsen Aaros ble født 11.1.1911 på gården Åros i Søgne. 17 år gammel dro han til sjøs, og tok etter hvert både telegrafist-, styrmanns- og skipperskole. Sammen med tre andre dro han i seilbåt til Grimsby i England i juni 1940 for å slåss mot nazismen. Her gikk han inn i den norske hærstyrken i Dumfries, hvor han var MP i fire måneder.

I 1940 gikk Aaros inn i Den norske marinen og tjenestegjorde om bord på jageren «Mansfield». I 1941 ble Aaros med i den frivillige spesialstyrken Norwegian Independent Company no. 1, som senere fikk navnet Kompani Linge.

Tok sitt eget liv

Fredrik Aaros måtte også ligge i dekning på Hekkfjellet i Eiken over flere måneder. Sammen med to andre opererte Aaros en illegal sender fra skjulestedet. Sommeren 1943 peilte Gestapo inn senderen, og 12. august ble Aaros omringet av tyskere under sending. Han valgte å ta sitt eget liv for å unngå tortur på Arkivet og dermed røpe et stort motstandsnettverk.

Post mortem ble Fredrik Aaros tildelt St. Olavs Medaljen med ekegren. Våren 2019 ble det gitt ut ei bok om livet og krigsinnsatsen til Aaros med tittelen «Dø, om så det gjelder!»