Krav om bordservering ved arrangement

Kravet innføres fra midnatt natt til torsdag, altså kan man servere alkohol ved bar til og med onsdag.

Krav om bordservering

Regjeringen innfører nå krav om bordservering av alkohol på arrangementer, tilsvarende kravet som allerede gjelder for servering på restaurant, kafe, bar, pub, utested, diskotek, nattklubb og lignende. Formålet bak regelen er blant annet å unngå trengsel, og kø ved bar og lignende.

Frem til det eventuelt kommer nye presiseringer vil dette i praksis bety at alle som ønsker å kjøpe alkohol på arrangement skal få dette bragt til seg fra servitør.

Det understrekes at gjester ikke kan vandre fritt rundt, og at den enkelte aktør i større grad må sørge for at kravet til avstand overholdes mellom hver gjest.

Kravet innføres fra midnatt natt til torsdag 20. august, altså kan man servere alkohol ved bar til og med onsdag.

Vi minner om at skjenkestopp kl 24.00 også gjelder for arrangementer.

Husk smittevernet

Vi gjør oppmerksom på at ifølge covid-19-forskriften skal arrangører iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta god hygiene og at syke ikke er til stede på arrangementet. Videre må arrangøren ha oversikt over deltakerne og gjennomføre arrangementet på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Kontaktperson:

Lars Petter Aasheim, innbyggertorget
Mobil: 932 58 840